MENY

– Vanskelig å få tak i realfagslektorer

Rektor Finn Gabrielsen ved St. Olav videregående skole er positiv til den nye lektorutdanningen i realfag ved Universitetet i Stavanger. – Vi har generelt sett hatt problem med å rekruttere gode realfagslektorer, og vi håper det nye studiet kan være med å endre dette, sier han.

Illustrasjonsbilde fra en forelesning ved UiS. Illustrasjonsbilde fra en forelesning ved UiS. Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS

Rektoren ved St. Olav videregående skole i Stavanger forteller at han har inntrykk av at han deler synspunkt med flere andre rektorer på de videregående skolene i Stavanger. Gjennom flere år har han hatt problemer med å få tak i nok kompetente lektorer i realfag, og spesielt med kompetanse innen fysikk og matematikk. Det har også vært en etterspørsel etter kompetente lektorer innen norskfaget.

Bedret rekruttering
– Det har ofte vært vanskelig å få tak i mannlige realfagslektorer, der har vi hatt en utfordring, sier Gabrielsen og legger til at han synes det er bra at det har blitt opprettet et lektorutdanning i realfag ved UiS.

– Jeg har lenge hatt et håp om at det skulle komme en lektorutdanning i realfag ved UiS, så jeg synes dette er veldig positivt, og jeg både tror og håper at det kan gjøre det enklere for oss å rekruttere nye og faglig sterke lektorer, sier han.

Smart valg
Også Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring i Rogaland fylkeskommune, er positiv til den nye lektorutdanningen i realfag. Han kan fortelle at han har fått tilbakemelding fra skolene at de sliter med å få tak i nok lektorer, spesielt innen realfag.

– Det har vært en utfordring for de videregående skolene å få tak i nok realister, og spesielt lektorer med kompetanse i matematikk. Kunnskapsdepartementet har gitt sterke signal om at dette skal gjøres noe med, og derfor er også matematikk en del av videreutdanningsstrategien for lærere. Vi trenger generelt sett flere lærere i regionen, og de som velger denne studieretningen, er som regel sikret jobb etterpå. Jeg tror de som sitter i disse dager og skal bestemme seg for hva de skal bli, gjør et smart valg i å velge lektorutdanningen i realfag, sier han. 

Høy snittalder
Loland mener det er bra at UiS nå starter opp en lektorutdanning i realfag til høsten, og viser til at det er på sin plass at de største norske byene i landet kan tilby dette, og at det allerede finnes i Oslo, Bergen og Trondheim. Han sier videre at det er et høyt snittalder blant lektorgruppen generelt i fylket, og at det kan føre til et enda større behov for lektorer i fremtiden. 

– Det er vanskelig å finne en god statistikk på om det er høyere gjennomsnittsalder blant realfagslektorer enn andre lektorer i Rogaland, men vi vet at snittalderen på lektorer generelt er over 50 år. På sikt kan det bety mange ledige jobber her i fylket, sier han.

Nedgangstider i oljen
Loland peker også på at nedgangstidene i oljebransjen og at jobbene til flere ansatte i industrien er utsatt, kan gjøre at flere velger å bli realister nå enn tidligere.

– Det er klart at dette styres veldig av konjunkterene, og det vil gå opp og ned i oljebransjen, som i de fleste andre bransjer. Jeg synes derfor det er umulig å si noe om hvordan dette kan påvirke søkertallene på lektorutdanningen i realfag i tiden fremover, men det er mulig det kan ha noe å si for de som nå skal bestemme seg for hva de skal studere. Det blir spennende å se, sier han.

Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring i Rogaland fylkeskommune.

Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring i Rogaland fylkeskommune. Foto: Rogaland fylkeskommune.