MENY

Vant kampen om Norges største reiselivsprosjekt

Vestlandet har vunnet kampen om å bli det fremtidige nasjonale senteret for reiselivsekspertise. Norsk hotellhøgskole ved UiS blir en viktig partner i denne satsingen.

Den svært ettertraktede statusen som Norwegian Centre of Expertise ble i dag tildelt Fjord Norway, som eies av en lang rekke partnere i de fire vestlandsfylkene. Prosjektet får 130 millioner kroner over 10 år. Regionen blir et lokomotiv for utviklingen av Norge som reisemål.

Truls Engstrøm, som nylig ble ansatt som instituttleder på Norsk hotellhøgskole på Universitetet i Stavanger, har vært med på å utarbeide søknaden. Han er svært glad over tildelingen.

– Dette vil bare forsterke vår posisjon innen forskning og utvikling på reiselivsfeltet i Norge. Med finansiering over ti år vil vi kunne videreutvikle forskningsnettverkene i fjordregionen, sier Engstrøm.

Stor betydning
Administrerende direktør i Fjord Norge AS, Kristian B. Jørgensen, mener en status som ekspertsenter vil få stor betydning for regionen. Han tror det vil skape unike muligheter for reiselivsnæringen på Vestlandet.

– Fjordene er landets viktigste reiselivsprodukt og vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen reiseliv, har de mest kompetente bedriftene og de sterkeste fagmiljøene innen reiseliv i landet, sier Jørgensen.

– Vinneren i norsk reiseliv
Regjeringen har satt av fem millioner kroner på statsbudsjettet per år øremerket et NCE for reiseliv i opptil 10 år. Reiselivsnæringen og det offentlige i regionen stiller med ytterligere åtte millioner kroner per år. Norwegian Center of Expertise (NCE) er et bedriftsrettet utviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Det finnes i dag ni ulike NCE-prosjekter i Norge med internasjonal spisskompetanse innenfor sine respektive bransjer.

– Fjord Norge har over lang tid tatt store markedsandeler og er den store vinneren innen norsk reiseliv. Samarbeidsmodellen i Fjord Norge er blitt en referanse for andre regioner i inn- og utland. Vi har vist i praksis, gjennom mange år, at samarbeid på tvers av bedrifter og fylkesgrenser lønner seg, og nå får vi betalt for dette fellesskapet, sier Jørgensen.

Helhetlig reiselivsutvikling
Svært ofte utvikles reiselivsprodukter uten at de er forankret i hva markedet vil ha, eller vi markedsfører norske turistopplevelser uten å vite om de virkelig kan leveres. NCE Tourism – Fjord Norway skal være et internasjonalt innovasjonssenter som skal koble produkt og markedsutvikling innen tematurisme slik at det skapes et mer helhetlig reiseliv. De tematiske opplevelsene retter seg mot nye, krevende og lønnsomme målgrupper som hovedsakelig må kommuniseres til ved bruk av nye medier på tvers av internasjonale grenser.

Tematurisme
–  Tematurisme setter fokus på hva de reisende vil oppleve i ferien fremfor hvor de vil på ferie. Vi vil i første omgang fokusere på skiopplevelser, naturbaserte aktiviteter, vandring og kultur. Vårt mål er å gjøre Fjord Norge-regionen verdensledende innen tematurisme for å sikre at reiselivet på Vestlandet står ennå sterkere i kampen om å vinne fremtidens reiselivskunder, sier prosjektleder for ARENA-prosjektet Innovativ Fjordturisme, Kaia Finne.