MENY

Vant prestisjetung pris for beste artikkel

Silje Haus-Reve fra UiS og NORCE er den første fra et norsk universitet som har vunnet en pris på den prestisjetunge NARSC-konferansen i USA. Hun vant prisen for beste "up-running" paper ledet av en ph.d.-student innenfor Regional science.

Vinnerartikkelen, Do Social Capital and Trust Matter for Immigrant Diversity and Wages, var fra hennes doktorgradsavhandling. Haus-Reve, som er ansatt i NORCE, disputerte i høst på Handelshøgskolen ved UiS, veiledet av professor Rune Dahl-Fitjar. Medforfatter på artikkelen var Abigail Cooke. Prisen ble delt ut på North American Regional Science Conference i Pittsburgh.

Anerkjenner forskningsmiljøet 

– Å vinne denne prisen er stort. Først og fremst er det gøy at arbeidet som er blitt lagt ned får oppmerksomhet på en stor konferanse i USA. Dette er en konferanse hvor det kommer mange fra de fremste universitetene i USA og det er hovedvekt av økonomer på konferansen. Å vinne denne prisen viser at miljøet på UiS og Senter for Innovasjonsforskning ligger langt framme på forskningsfronten. Det er det grunn til å være stolt av, sier Haus-Reve.

Mangfold blant immigranter

Artikkelen bekrefter først og fremst hvor viktig det er å ta hensyn til regionale kontekstuelle forhold når man skal prøve å forklare driverne for økonomisk vekst. Artikkelen henger seg på debatten om mangfold blant immigranter, som har vært mye i fokus både i media og i litteraturen den siste tiden.

Det hele bygger på at personer som er født i ulike land, har med seg andre tilnærminger og nettverk som gir flere mulige løsninger på problemer og dermed til innovasjon og produktivitet. Forskning fra blant annet USA viser at eksponering for denne type mangfold av kunnskap, gir fordeler i form av økt produktivitet for arbeidstakere som arbeider i mangfoldige bedrifter eller regioner. 

Nye perspektiver

– I artikkelen finner jeg den samme positive sammenhengen i Norge: Å jobbe og bo i mer mangfoldige regioner  virker positivt på arbeidstakernes produktivitet. Men resultatene viser også at effekten av dette mangfoldet varierer. I regioner hvor kulturen er preget av åpenhet til nye perspektiver, har mangfold større effekt enn i regioner med en mer lukket holdning til nyere perspektiver. Dette er sammenhenger som ikke tidligere har blitt diskutert i litteraturen på den måten vi gjør i artikkelen. Den bidrar med nye viktige perspektiver inn denne debatten, forklarer Haus-Reve.

North American Regional Science Council (NARSC) er en internasjonal organisasjon som fokuserer på regionale analyser, alt fra urban og spatial økonomiske teorier til mer anvendte politiske problemstillinger.

Tekst: Benedicte Pentz

Silje Haus-Reve

Silje Haus-Reve er forsker ved UiS og NORCE. (Foto: UiS/Mari Hult)