MENY

– Vær forberedt på det utenkelige

– Det farligste man gjør er å forberede seg på én ting, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til de opp mot 200 deltakerne på Samfunnssikkerhetskonferansen ved UiS i dag.

Tema for dagen var utfordringer knyttet til terror og atomulykker.

– Vi må ikke forberede oss på nøyaktige repriser, enten det gjelder utslipp fra Sellafield eller terroren 22. juli, sa Erik Solheim, da han gjestet UiS torsdag 5. januar.

Miljø- og utviklingsministeren var opptatt av at forberedelse og forebygging av framtidige kriser, må være så bredspektret som mulig. Og at tillit må bygges opp når katastrofer rammer et samfunn - ikke bygges ned ved å jakte på syndebukker.

Da det utenkelige skjedde
Før Solheim holdt sitt innlegg fikk de frammøtte høre hvordan ordfører i Hole kommune i Buskerud, Per Ragnvald Berger, opplevde det som skjedde 22. juli, både underveis i krisehåndteringsarbeidet og i tida etterpå.

–  Alle var og er berørt av krisen. Også de som ikke var der eller fikk bidratt i hjelpearbeidet, fortalte Berger, som var særlig opptatt av det viktige etterarbeidet etter de voldsomme opplevelsene.

– Å gå i fakkel- eller rosetog ble viktig terapi for mange som deltok i krisearbeidet. Mange har også hatt et stort behov for oppfølging i etterkant for å kunne bearbeide det de var med på, fortalte ordføreren.

Det utenkelige kan skje igjen
Fra krisearbeid den 22. juli gikk temaet over på krisearbeid knyttet til atomulykker. Hendelsene i Fukushima i Japan og brannen på den russiske atomubåten utenfor Murmansk har aktualisert utfordringene knyttet til bruk av atomenergi.

Til tross for at Norge ikke har egne atomkraftverk er landet sårbart for svikt i anlegg hos naboland. Også transport av radioaktivt avfall og atomdrevne fartøy langs kysten byr på sikkerhetsmessige utfordringer.

Et scenario som ble trukket fram under konferansen var konsekvensene for Norge ved et nytt utslipp fra Sellafield.

Ifølge direktør Ole Harbitz i Statens Strålevern vil selv et lite utslipp på én prosent fra Sellafield-anlegget kunne få store konsekvenser for Norge og Rogaland, alt etter vær og vind. På lang sikt vil et slikt utslipp både kunne gi helseskader og ødelegge jord og avlinger på Jæren.

– Det utenkelige kan skje, og da må man være forberedt, konstaterte Harbitz under sitt innlegg.

Håper på avvikling av Sellafield
Den gode nyheten er imidlertid at eierne av Sellafield-anlegget nå anbefaler en avvikling i 2018. Og ifølge miljø- og utviklingsministeren er dette noe Norge jobber på for.

– Norge vil tilskynde en slik avvikling, konstaterte Solheim, før han takket for seg under den årlige konferansen, som arrangeres av Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland politidistrikt, Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Universitetet i Stavanger. 

Les mer om Samfunnssikkerhetskonferansen