MENY

Våren i Forum for barnehagevitenskap

Forum for barnehagevitenskap er et tverrfaglig profesjonsfellesskap med fokus på utvikling av kunnskap innen barnehagefeltet. Denne våren arrangeres seks seminarer der forskjellige tema legges fram til faglig drøfting.

Først ut tirsdag 10. februar er seniorkonsulent Heidi Omdal ved Universitetet i Stavanger som skal snakke om det stille barnet på skolen og hjemme. Så følger flere innledere utover våren.

– Vi ønsker å skape en plattform for kunnskapsutvikling når det gjelder barn og barndom, og samfunnets forskjellige institusjoner og arenaer som er knyttet til dette feltet. Vi legger særlig vekt på tverrfaglig forskning og systematisert erfaring innen barnehagefeltet, sett fra perspektivet til aktører i barnehagen, samt fra et samfunns- og utdanningsperspektiv, forteller Eva Johansson, professor ved Institutt for førskolelærerutdanning.

Bygger opp forskermiljø
Seminarrekken retter oppmerksomheten både mot barnehagen og de første skoleårene og mot barns familiesituasjoner, fritid og barns sosiale og kulturelle kontekster. Forskerne innenfor dette kunnskapsområde arbeider med overgripende problemstillinger som er relevante for barns læring, utvikling og oppvekstvilkår, i relasjon til sosialisering, identitet og kultur.

Forum for barnehagevitenskap er åpent for alle interesserte, men vil være tilknyttet Institutt for førskolelærerutdanning som en del av oppbygningen av et forskermiljø. Forumet drives i seminarform og skal være kollegialt støttende og kritisk i forhold til de enkeltes forskningsprosesser av barnehagen som samfunns- og utdanningsinstitusjon.

Vi hilser alle velkommen til en kollegial vitenskaplig diskusjon der man skal gi tilbakemelding på både metodiske, vitenskapsteoretiske, og empiriske spørsmål.


Program våren 2009
Sted: U-206, Hagbard Line-huset

10/2 kl. 14:00-15:30
The silent child in the school and home
Heidi Omdal, UiS

10/3 kl. 12:15- 15:45
Att bygga forskningsmiljø
Jan Kampmann, Roskilde universitet

11/3 kl. 08:30-12:00
Læringskulturer i pedagogisk forskning
Jan Kampmann, Roskilde universitet

24/3 kl. 14:00-15:30
Barn og Riter: Hva barneritualene sier om menneskesyn i forskjellige trostradisjoner.
Ragnhild Gilbrant, UiS

21/4 kl. 12:15-13:45
Musikkterapiens fire dimensjoner.
Rudi Garred

5/5 kl. 14:00-15:30
Digitale objekt i barnehagen
Margarethe Jernes, Martha Sinnerud, Marit Alvestad