MENY

Våren i Forum for historie, kultur og samfunn

Professor Knut Kjeldstadli (UiO) er første føredragshaldar i Forum for historie, kultur og samfunn i vår. Møtet finn stad på Arkeologisk museum måndag 16. mars kl. 17.00.

Våren 2009 Forum for historie, kultur og samfunn:

I. måndag 16. mars 2009, kl. 17.00-18.30, Arkeologisk museum

Professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo:

Å skape nasjon og samfunn i en tid med transnasjonale forbindelser

Samarbeidsarrangement med Forskerforum for migrasjon og interkulturelle relasjoner.


II. onsdag 18. mars 2009, kl. 18.00-19.30, Arkeologisk museum
Postdoktor Dolly Jørgensen, NTNU:

Dårlig plan eller dårlig timing?
Hvorfor det norske Rigs-to-Reefs programmet havarerte


III. torsdag 30. april 2009, kl. 19.00-20.30, Arkeologisk museum

Senterleder, professor Christel Fricke, Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN), Universitetet i Oslo:

Betydningen av filosofi ved et universitet

Samarbeidsarrangement med Vitenskapsakademiet i Stavanger.


IV. onsdag 13. mai 2009, kl. 18.00-19.30, Arkeologisk museum

Rektor, professor Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultetet (MF)

Mellom utopisme og sosial assimilasjon:
Den kirkelige og religiøse utvikling i det norske Amerika


Alle møta finn stad i Arkeologisk museum, kafeen.

Hjarteleg velkommen til møta!

Roald Berg, Kari G. Hempel, Anne Kalvig, Marie Smith-Solbakken og  Nils Olav Østrem