MENY

Vårprogram for Forum for førskolepedagogisk forskning

Vi inviterer til vårens Forum for førskolepedagogisk forskning (FFF) og Faglig lunch (FL):

I (FFF)
Mandag 19.februar 2007, kl 14.15-15.30. Rom: U-301 HL-huset
Doktorand Anita Gjermestad, Diakonhjemmet Høgskole Rogaland
presenterer sitt pågående avhandlingsarbeid om observasjonsstudier av barn og ungdom med dyp utviklingshemming.


II (FL)
Mandag 12. mars kl. 11.00 -12.00. Rom: K-266 HL-huset
Høgskolelektor Janne Fauskanger og førstelektor Monika Röthle, vil presentere sitt prosjekt om klosselek og matematikk : Frøbels byggmestre.


III (FFF)
Mandag 23.april 2007 kl. 14.15-15.30. Rom: U-301 HL-huset
Førsteamanuensis Liv Gjems, Høgskolen i Vestfold presenterer under temaet Hva lærer barn når de forteller?   Liv Gjems bygger på analyser hun har gjort av barns spontane narrativer, som de har fortalt til barnehagepersonalet i ulike hverdagssituasjoner. Når barn forteller lærer de også om kultur og hvordan omgivelsene forventer at en hendelse skal presenteres. Liv Gjems er tildelt Fagbokpris 2006 ved Fagbokforlaget.

Program for høstens FFF 2007 kommer senere. Klart allerede for høstens program er er at Førsteamanuensis Berit Bae fra Høgskolen i Oslo kommer 1.oktober 2007.

Alle interesserte er velkomne!

Ingerid Bø, Gerd Abrahamsen og Marit Alvestad er initiativtakere til dette forumet.