MENY

Vedtak fra styremøtet fredag 12. februar

Balansert omstilling for utvikling (Bofu) og språkfagene var de sakene som fikk mest oppmerksomhet på styremøtet fredag. Her er noe av det andre som ble vedtatt.

I saken om programområder for forskning ble direktørens innstilling ikke vedtatt. I stedet gikk styret inn for et alternativt forslag fra rektor Aslaug Mikkelsen. Det lyder slik:
 

  • Ordningen med programområder for forskning videreføres. Seks millioner kroner fordeles på de tre fakultetene og Arkeologisk museum og disponeres av de respektive dekaner/direktør til programområder og støtte av god forskning innen de fagområder som fakultetet anser som viktige.
  • Styret mottar fra 2011 rapportering om anvendelsen av midler avsatt i punkt 1 av sakens vedtak. Rapporter til styret om utviklingen av programområdene gjøres samtidig med sentrene, men i separate saker.

Nye doktorer
Elleve UiS-ansatte ble kreert til Philosophiae Doctor (ph.d.) i styremøtet fredag: Son Thanh Nguyen (TN), Kristin Grøsvik (TN), Else Müller Jonassen (TN), Xueli Gao (TN), R.M. Chandima Ratnayake (TN), Tor Henry Omland (TN), Saule Shaidullovna Sagandykova (TN), Luca Del Villano (TN), Carina Antonia Hallin (SV), Anita Gjermestad (HUM) og Liv Larsen (HUM).

De andre sakene ble vedtatt uten endringer eller tatt til orientering.

Se innkallelse og saksdokumenter til styremøtet 12. februar 2010

Les også disse sakene fra styremøtet:
"Legger ikke ned språkstudiene"
"Bofu-plan for Arkeologisk museum vedtatt"
"Vedtok omstillingsplan"
"Arne Johan Nærøy konstituert museumsdirektør"