MENY

Vedtak fra styremøtet ved UiS 27. oktober 2011

Sakene på styremøtet torsdag 27. oktober 2011 ble vedtatt med mindre endringer.

Universitetsdirektør John B. Møst ga styret en orientering om de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2012. I budsjettet får UiS en ramme på 983,4 millioner, en økning på 61 millioner, eller 6,6 prosent fra 2011. Til tross for en inntekstvekst etter gode resultater fra utdanning og forskning, ga Møst uttrykk for at han gjerne hadde sett en høyere lønns- og priskompensasjon. Realveksten, ut over lønns- og prisutvikling, er nå på 3,5 prosent.

- Regjeringen prioriterer utdanning framfor forskning i budsjettet. Det gir UiS store utfordringer med å finne økonomisk rom for forskning. Ingen nye stipendiater i 2011 og 2012 gir større avhengighet av ekstern finansiering og gjør det umulig å øke forskningsaktiviteten, sa Møst på styremøtet.

Gaveforsterkning kan forsvinne
Regjeringens gaveforsterkningsordning, som så langt har tilført UiS 23 millioner kroner, foreslås opphevet i neste års statsbudsjett. Ordningen har til hensikt å oppmuntre også mindre bedrifter, organisasjoner og privatpersoner til å gi gaver til grunnforskning. Møst understreker at UiS må ta høyde for at ordningen forsvinner.

- Arbeidet vårt med å sikre avtaler om eksterne gaver intensiveres fram mot nyttår. Sammen med universitetene i Agder og Nordland jobber vi for å bevare ordningen. Forslaget om oppheving er ikke et godt forskningsincentiv så lenge vi ikke kan dekke alt innenfor eget budsjett, sa Møst.

Gjennomgår studieporteføljen
Styret har i tidligere saker etterspurt et sterkere institusjonelt fokus på UiS sin studieportefølje. På styremøtet ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som skal utvikle et verktøy som skal gi bedre kontroll, styring og utvikling av porteføljen.

Nytt bachelorprogram
Styret vedtok å opprette et nytt bachelorprogram i religion, kultur og globalisering sammen med Misjonshøgskolen (MHS) for oppstart høsten 2012, med forbehold om utdanningsutvalgets godkjenning av studieplanen. Opprettelsen er også avhengig av at MHS-styret går inn for programmet på sitt styremøte fredag 28. oktober.

Nye doktorer
Alireza RezaeiDoust og Hailu Kebede Abay ble kreert til Philosophiae Doctor (Ph.d.) av styret.

Mer informasjon:
Saksliste og vedlegg