MENY

Vedtak i varslingssaken

Styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) har i styremøtet i dag, 14. mai 2009, behandlet varslingssak fra hovedverneombudet ved institusjonen.

Styret har gjort følgende vedtak i saken:

1. Styret ser alvorlig på varslingssaken som er meldt ved Universitetet i Stavanger. Vi beklager at denne saken ikke er løst på et tidligere tidspunkt og forventer at de involverte parter vil bidra til en positiv utvikling.
2. Styret har full tillit til alle de tre involverte personene.
3. Styret forventer at de prosesser som allerede er satt i gang i toppledergruppen intensiveres.
Styret kommer tilbake til saken i juni-møtet for å vurdere eventuelle ytterligere tiltak ved hjelp av ekstern ekspertise.
4. Styret sier seg lei for at utsagn er blitt oppfattet som trakassering og trusler om oppsigelser. Styret har fått forsikring om at dette ikke har vært intensjonen.

- Et enstemmig vedtak betyr at det er enighet om å gå videre sammen. Styret beklager at denne saken har eskalert så mye som den har, sier prorektor Egil Gabrielsen, som ledet møtet i denne saken.

- Er det noen vinnere i denne saken?

- Jeg mener det ikke er tatt for parti for noen i vedtaket. Styret har full tillit til alle tre parter, rektor, direktør og dekan. Vi ber nå administrasjonen om å legge fram en sak i junimøtet og vurdere om det trengs ytterligere tiltak. Et samstemt styre forventer nå at alle ved UiS ser fremover og deltar positivt i den videre utviklingen av UiS, oppfordrer han.

Direktør Per Ramvi setter pris på at styret har konkludert.

- Jeg er glad for at universitetets styre styrer, og maktet å finne et enstemmig vedtak. Det er en styrke for det videre arbeidet. Jeg er glad for styrets fortsatte fulle tillit. Det jeg har å si i saken om ”uønsket hendelse” har jeg sagt til styret og har ikke mer å si denne saken.

- Hva tenker du nå?

- Nå ser jeg fremover, og vi har store løft å ta tak i for UiS. Det blir også viktig i å fortsette den prosessen vi har begynt i toppledergruppen for å utvikle rolleforståelser og bedre kommunikasjon, sier Ramvi.

Dekan Per Arne Bjørkum og rektor Aslaug Mikkelsen ønsket ikke å gi noen kommentarer etter styremøtet.

Styremøtet gikk for lukkede dører. Det var styrets "høringskomité" som forberedte styresaken om varsling og unntok den offentlighet fram til styrebehandling. Styret bestemte så å lukke møtet under behandlingen, men vedtok etter behandlingen å tillate innsyn i sakspapirene.

Bjørkum beklager