MENY

Vedtak på styremøtet 12. juni 2014

Universitetsdirektøren sine framlegg på styremøtet blei vedtekne etter innstillinga, med berre eit par tillegg i saka om økonomi.

Det vart fremma forslag om å etablere eit studentombod og at det skal setjast av midlar til opplæring av studentar. Dette forslaget vil følgje saka fram mot endeleg vedtak. 

Elles vart alle sakene vedtekne i høve til innstillinga. 

Sjå heile sakslista med innstillinger til vedtak

Meir informasjon om styremøta på UiS  

Styrerommet UiS

Styrerom UiS