MENY

Vedtak på styremøtet 26. november 2014

Studentombud i halv stilling frå januar 2015 vart vedteke på styremøtet ved Universitetet i Stavanger 26. november. Styret gjekk også inn for at stillinga vurderast gjort om til full stilling når funksjonen vert evaluert.

Utover dette tilleggspunktet i sak US 96/14 om justert fordeling av statleg finansiering for 2015, der universitetetsdirektøren gjekk inn for oppretting av 50 prosent-stillinga som studentombud, vart alle sakene vedtekne i høve til innstillinga. 

Sjå heile sakslista med innstillinger til vedtak.

Meir informasjon om styremøta på UiS

 

 

Styrerommet UiS

Styrerom UiS