MENY

Vedtak på styremøtet 30. september 2010

De fleste sakene på dagens styremøte ved UiS ble vedtatt uten endringer. Unntaket var saken om innstillingsutvalg for ansettelse av universitetsdirektør.

Da saken var oppe til styrebehandling i juni, ble det gjort endringer i forhold til innstillingen når det gjelder sammensetningen av utvalget. Dette kom som forslag fra rektor, etter en henvendelse fra universitetsdirektøren.

Vedtaket førte til en prinsipiell diskusjon, og styret tok derfor saken til ny vurdering i dag. Studentrepresentant Kathe-Mari Solberg Hansen foreslo i dag at styret burde gå tilbake til det opprinnelige forslaget, som ble lagt fram i juni. Dette ble enstemmig vedtatt.

De andre sakene ble vedtatt enstemmig med ingen eller mindre endringer. Se sakskart og innkalling her.