MENY

Vedtatt strategidokument for UiS klar

Endelig strategidokumentet for UiS 2009-2020 er nå tilgjengelig etter at universitetsstyret vedtok strategidokumentet med noen mindre endringer under styremøtet 12. juni.

I strategidokumentet kan du lese om visjonen for UiS 2009-2020, som er "Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente", og utviklingsidé 2020, som er "Vi skal være nyskapende og innovative".

Verdigrunnlaget skal være styrende for UiS sin atferd i møte med studenter, medarbeidere og samfunnet og si hvordan UiS skal nå sin visjon og sine mål som universitet. Universitetet i Stavanger verdsetter og tilstreber integritet og engasjement, mangfold og fellesskap, kvalitet og relevans, nytenking og bærekraftig utvikling, samarbeid og internasjonal orientering.

Strategidokumentet gir føringer for hvordan UiS skal lykkes med sine primæraktiviteter – utdanning og forskning. Bak strategiprosessen ligger et omfattende arbeid som startet i august 2007 og som har involvert hele organisasjonen, både studenter og ansatte. Strategidokumentet skal videre følges opp av treårige handlingplaner. 

Les endelig vedtatt strategidokument for UiS 2009-2020 (pdf, 127 kb)