MENY

Vegard Moen disputerer

Førstelektor Vegard Moen ved Universitetet i Stavanger disputerer fredag 21. november ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Århus.

Temaet for avhandlingsarbeidet er spesialpedagogisk utviklingsarbeid som strategi for kompetanseheving og omstrukturering av spesialundervisning i norske kommuner. Det rettes søkelys mot hvilke prosesser som skaper og opprettholder reform- og endringsprosesser innenfor utdanningsfeltet med. Særlig fokuseres det på drivkreftene bak spesialpedagogisk kunnskapsutvikling.

I avhandlingen analyseres reformen Omstrukturering av spesialundervisning som på begynnelsen av 1990-tallet representerte det foreløpig siste ledd i en lengre reformkjede. Målsettingen var at barn, unge og voksne med spesielle behov skulle få hjelp og støtte i sin hjemmekommune. Kompetansen skulle ut til brukerne, og elevene skulle få bo i sitt nærmiljø og gå på sin hjemmeskole.

Analysene avdekker blant annet at forsøk på strukturelle endringer av utdanningssystemet er kommet i konflikt med både ressursmessige og institusjonelle rammefaktorer i kommunene med begrenset målrealisering som resultat.

Bedømmelsesutvalg:

Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark
Professor Bengt Persson, Universitetet i Agder
Lektor Kirsten Baltzer, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (formann)

Veiledere har vært Professor Lise Vislie, Universitetet i Oslo og Professor Peder Haug, Høgskulen i Volda/Universitetet i Stavanger

Det blir en markering ved UiS fredag 5. desember med forelesning og mottakelse.