MENY

Vel gjennomført konferanse for barnehageforskning

Nærmere 250 fra barnehagesektoren deltok på Norsk barnehageforskningskonferanse forrige uke i Stavanger.

– På samme måte som konferansens overordnede tema er «Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen» ønsker jeg at dere også får en konferanse som er preget av lek, samspill, mangfold og samarbeid, og som kan skape debatt, refleksjon og fornyelse. Gratulerer og ha en fin konferanse! sa rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger da han åpnet Norsk barnehageforskningskonferanse.

16. og 17. oktober ble Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 avholdt i regi av sentrene for barnehageforskning – FILIORUM og BARNkunne på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Neste år arrangeres konferansen i Bergen.

Drive frem forskningen og forskningsspørsmålene

– Når Kunnskapsdepartementet ba Forskningsrådet om å utlyse midler til etablering av senter for barnehageforskning så var det fordi man ønsket å få etablert noen som kunne skape arenaer, som kunne samle feltet og som kunne synliggjøre og drive frem forskningen og forskningsspørsmålene som er viktig for å utvikle gode barnehager. En sånn arena som FILIORUM og BARNkunne nå har valgt å etablere som er en nasjonal barnehageforskningskonferanse. Den kan virke fremmende for å oppnå et sånt type formål, sa seniorrådgiver Tove Mogstad Slinde i Kunnskapsdepartementet.

Årets tema var «Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen». Hovedforedragsholderne behandlet konferansetemaet på ulike vis. I tillegg ble det presentert spennende forskningsprosjekt i parallellsesjonene.

– Denne konferansen er så viktig fordi barnehagebarna våre skal ha en god hverdag og vi har så mye bra forskning i Norge. Når vi kommer sammen, barnehageforskere, folk fra praksisfeltet og barnehagemyndigheter så kan vi lage de gode synergiene som bringer den gode norske barnehagen enda lenger fremover, sa Ingunn Størksen, leder for FILIORUM.

Pre-konferanse for ph.d-kandidater

Under pre-konferansen 15.oktober fikk nærmere 40 ph.d-kandidater muligheten til å presentere egne forskningsprosjekt. Det ble fremhevet av deltakerne at det var veldig positivt å delta på en arena hvor de kunne bygge nettverk, lytte til hverandres perspektiver og møte seniorforskere.


Professor Roberta Michnick Golinkoff holdt et foredrag om hvordan forskere sitter på viktig kunnskap som kan forbedre barn og familiers liv, og at det er viktig at denne kunnskapen formidles ut til allmennheten, praktikere og foreldre.

Professor Roberta Michnick Golinkoff fra University of Delaware og Professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret holdt inspirerende og spennende hovedforedrag under pre-konferansen.

Film: Inge Schreuder-Lindløv 
Tekst: Linda Berg Kjærås