MENY

Velkommen til boklansering

SiS bok inviterer til boklansering av ”Pårørende i helsetjenesten: en klinisk og juridisk innføring” den 9. september. Boka er skrevet av Kari Bøckmann og Alice Kjellevold.

Boklanseringen finner sted i foajeen i Kitty Kiellands hus torsdag 9.september klokken 11.30.

Boken viser til anerkjent forskning om betydningen av det å involvere pårørende når noen blir alvorlig syke. Boken viser også til entydige statlige føringer om pårørendeinvolvering. Et hovedbudskap i boken er at på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap, rettslig regulering og statlige føringer må det kunne forventes et større fokus på involvering av pårørende i dagens helsetjeneste enn det til nå har vært tradisjon for.

Pårørende har en nøkkelrolle i omsorgen for sine nærmeste, og helsepersonell har plikt til å legge til rette for at pårørende får oppfylt sine rettigheter, og at de kan utføre sine oppgaver og ha det best mulig i den situasjonen de er i.

For studenter
Målgruppen for denne boken er studenter som tar helse- og sosialfagutdanning på bachelor- og masternivå. Den vil være relevant for helsepersonell generelt og de som arbeider i sosialtjenesten eller i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Kari Bøckmann er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og arbeider som daglig leder for et helseteam. Alice Kjellevold er førsteamanuensis ved Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger.

Spørsmål kan rettes til:
Hilde Hansen, fagbok ansvarlig SiS bok, 51833307, hilde.e.hansen@sis.uis.no
Mette Reke, daglig leder SiS bok, 92060916, mette.reke@sis.uis.no

Les også Fagbokstafetten: Pårørende i helsetjenesten