MENY

Velkommen til GIS-dagen 14.november

14. november arrangeres GIS-dagen for første gang i Rogaland. GIS-dagen er et internasjonalt forum for brukere av geografiske informasjonssystemer (GIS).

Arrangementet er et samarbeid mellom Statens kartverk og GeoForum om geografiske informasjonssystemer (GIS). GIS-dagen fnner sted i Arne Rettedals hus ved UiS. Formålet med dagen er å skape interesse for geografi og GIS som fagområder.

Forelesere vil gi et bredt bilde av mulighetene som ligger i utnyttelsen av den enorme informasjonsmengden som nå er tilgjengelig for alle statlige etater og andre offentlige virksomheter. Arrangementet er tenkt for etatsledere og andre som jobber i etater, samt representanter fra alle skoleslagene i Rogaland.

Påmeldingsfrist er 1.november.

Les mer om GIS-dagen og påmelding!