MENY

Velkomstseremoni for nye studenter

Studieåret 2008-2009 ble tirsdag 19. august sparket i gang med velkomstseremoni i Tjodhallen.

Nett-TV: Velkomstseremonien 2008

Rektor Aslaug Mikkelsen startet sin hilsen til de nye studentene med å minne om at en studieplass på et universitet er en inngangsbillett til en hel verden av muligheter.

- Det står i Bibelen at tro kan flytte fjell. Med kunnskap, hardt arbeid og samarbeid kan dere gjøre det samme. Og det endatil om dere skulle få litt tvil underveis. Den tvilen heter forresten angst og er knyttet til all ny læring. Det flotte er at den går over når dere behersker den nye kunnskapen, sa Mikkelsen.

Hun viste til at det har skjedd mye innen studentvelferd siden Arne Garborgs Bondestudentar ble skrevet, ikke minst gjennom opprettelsen av Lånekassen i 1947, men at det i dag er høye boligpriser som kan true ønske om lik rett til utdanning.

Utdanning gir dannelse
Videre sa rektor at universitetets oppgave er å bidra til utdanning og et relevant fagtilbud, men også til dannelse av hele mennesket.

Mikkelsen minnet om at vi trenger ny kunnskap for å forstå de mange endringene i samfunnet.

- På UiS tar vi disse utfordringene på alvor. Vi har kompetanse, vilje og muskler til å bidra til en bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, fastslo hun.

- Trenger boligløft
Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland ønsket velkommen til Stavanger og gratulerte med semesterstart.

- Dere er kommet til en region der det skjer mye og der vi har store planer om å bli enda bedre. Vi er midt inne i det europeiske kulturhovedstadsåret, men ambisjonene slutter ikke ved utgangen av 2008, lovet ordføreren.

- Arbeidsledigheten i Stavanger kommune er under 1 prosent. Det gir gode jobbmuligheter etter studiene, sa han.

Også Sevland var opptatt av det vanskelige boligmarkedet som rammer studentene.

- Mange av dere har måttet bruke for mye tid på å finne plass å bo. Vi trenger et løft så snart som mulig, ellers kan vi få et klasseskille, der de som kan få økonomisk hjelp fra familie stiller først i køen. Alle skal ha samme rett til å studere, sa Sevland.

Former samfunnet
Forsknings- og høyere utdanningsminister holdt dagens hovedtale. Hun tok opp rektors tråd om studietiden som en dannelsesreise.

- Som studenter er dere med å på forme samfunnet slik det vil bli i fremtiden. Vi må ta samfunnsansvar basert på verdier som samler, solidaritet og samhold, sa hun.

Aasland, som har permisjon fra jobben som Fylkesmann i Rogaland, og som kjenner UiS godt, hadde følgende budskap til de nye studentene.

- Dere er kommet til en faglig sterk institusjon. Ved å velge UiS får dere muligheten til personlig vekst, en dannelsesreise og akademisk innsikt.

Mangfold
- Det er gledelig å se at UiS har bedre søkning og høyere publisering enn andre universiteter. Mange følger de unge universitetene med argusøyne, men jeg og Regjeringen følger en annen visjon. Vi trenger mangfold og det er ikke et mål at alle universitetene skal være like. De gamle universitetene skal ikke være et mønster. Jeg må få lov å si at jeg er stolt av dere, sa Aasland, som understreket at UiS, med 18 disputaser i 2007, er på rett spor innen forskning.

I talen meddelte hun også at Arkeologisk museum i Stavanger får status som universitetsmuseum fra 1. januar 2009 og at museet dermed blir en del av UiS, i tråd med begge institusjonenes ønsker.

Aasland sa at hun, i likhet med UiS, nok deler mange av Stjernø-utvalgets forslag, men ikke forslaget om tvangssammenslåinger.

- De unge universitetene har jobbet seg frem til universitetsstatus, og slik skal det fortsatt være. Vi skal bygge videre på det vi har og ha ryddige lover. Vi har nå en grundig gjennomgang av finansieringssystemet, der et av målene er at samarbeid skal gi uttelling, sa Aasland, som avslutningsvis forsikret at Regjeringen vil satse på studentboliger.

- Bli involvert
Nyvalgt StOr-leder Gaute Juveth oppfordret til å la studietiden handle om mer enn fag, og minnet om at engasjement blir høyt verdsatt av kommende potensielle arbeidsgivere.

- Du får muligheten til å treffe nye mennesker, få nye impulser og bli involvert. Benytt sjansen til å fylle det blanke arket som ligger foran deg, sa Juveth.

- Å være student er å stille spørsmål og undre seg, altså det samme som å være menneske. Still spørsmålene, søk svarene og engasjer deg, oppfordret han.

Samarbeid på Sørvestlandet

Universitetsdirektør sa i sin tale at et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Stavanger og Agder kan danne et kunnskapsbelte som kan fylle et kompetansebehov på Sørvestlandet.

- I UiS’ nye strategi vil området innen energi, klima og miljø få en sentral plass. Det er derfor med stor entusiasme UiS går med i et nyskapende samarbeidsprosjekt mellom de tre byene, kalt Storby-prosjektet EnergiMiljø.

- Vi skal sette regionen i internasjonal posisjon, sa Ramvi.

Pris til Osmundsen
Professor Petter Osmundsen fikk Stavanger Forums formidlingspris for 2007. Prisen ble delt ut av Johannes Hausken, administrerende direktør i Stavanger Forum, og det er i år 12. gang at prisen deles ut

Stavangerbandet Attention Now! sto for dagens gitarakrobatikk i hvite kjeledresser, mens UiS-studentene Elise Marie Endresen, Sarah Hoigilt og Liwen Huang spilte musikk av Felix Mendelssohn. Ethvert universitet med respekt for seg selv har eget kor. Stavanger Studentsangforening vil nok få flere medlemmer etter dagens humørfylte opptreden i Tjodhallen.