MENY

Vellykket alumniseminar på UiS

Mandag 23. mai åpnet statsråd Tora Aasland det nasjonale alumniseminaret på Universitetet i Stavanger. Over to dager delte 29 deltakere fra universitets- og høgskolesektoren erfaringer og lot seg inspirere.

 

Bygge stein på stein

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland åpnet seminaret med å understreke viktigheten av at norske utdanningsinstitusjoner søker samarbeid med omverdenen. Her trakk hun frem alumnivirksomhet som en del av arbeidet som må bygges stein for stein.

Inspirasjon fra Sverige

Hannah Larsson fra Handelshögskolan ved Göteborgs Universitet bidro med inspirerende eksempler på hvordan alumnivirksomhet kan gi sterkere relasjoner mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet. Årlig arbeider hun med over 30 arrangementer som kobler studenter og alumner.

En annen svensk bidragsyter var Merike Ronéus fra Brakeley. Hun har bistått flere nordiske og europeiske utdanningsinstitusjoner i arbeidet å øke andelen eksterne midler til forskning og utdanning.

Andre tema var alumni som utgangspunkt for renommé og omdømmebygging og arbeid med internasjonale alumninettverk. Her bidro henholdsvis Audun Sommerli Time fra Geelmuyeden Kiese og Lise Våland Sund fra Forskningsrådet.

Utveksling av erfaringer

Blant de femten utdanningsinstitusjoner på seminaret var både nykommere og erfarne innen alumnivirksomhet. Seminaret er dermed en viktig møteplass for erfaringsutveksling. Det er første gang så mange institusjoner er samlet på det årlige treffet som ble arrangert for femte gang.