MENY

Vellykket første HH-UiS Alumnikonferanse

Handelshøgskolen ved UiS arrangerte onsdag 23. oktober den første HH-UiS Alumnikonferanse med utdeling av pris for årets Alumn og en historisk gjennomgang av 50 år med økonomi og administrasjons-utdanning fra Rogaland distriktshøgskole til UiS og HH-UiS.

  • Prisvinner 2019 Sunniva L. Bjørnstad flankert av Juryforkvinne professor Aslaug Mikkelsen og dekan Ola Kvaløy.
  • Eva Grinde og Ola Kvaløy på HH-UiS Alumnikonferansen 2019
  • Marte C W Solheim på HH-UiS Alumnikonferansen 2019
  • Helge Mauland foredrag 50 år økadm RDH - HHUiS 2019
  • Ole Martin Ølmheim fra Bikefinder med foredrag under HH-UiS Alumnikonferanse 2019

Over 65 alumnere bestående av tidligere studenter og ansatte møtte på Handelshøgskolen ved UiS’ første alumnikonferanse. Konferansen hadde «SAMMENHENG» som tema og var også en markering av at det var 50 år siden Rogaland distriktshøgskole ble startet og i den "sammenheng" høyere økonomisk-adminsitrativ utdanning for første gang ble tilbudt i Rogaland.

Konferansen ble åpnet av dekan Ola Kvaløy. Førsteamanunsis på HHUiS og nyansatt leder for Senter for Innovasjonsforskning, Marte C. W. Solheim snakket om viktigheten av mangfold for å sikre innovasjon. Hun pekte på sammenhengene mellom mangfold og diversitet i bedrifter og evnen til å innovere, og å være nyskapende.

Med tittelen "Økonomen interjvuer journalisten"  stilte journalist Eva Grinde fra Dagens Næringsliv opp i samtale med dekan Ola Kvaløy. I en spissformulert diskusjon fikk deltagerne på konferansen et underholdende innblikk i ståa mellom akademia og næringsliv.

Tidligere instituttleder og nå pensjonist, Helge Mauland holdt ett underholdende foredrag om den 50 år lange reisen til utdanningsprogrammet i økonomi og adminsitrasjon fra oppstarten med Rogaland distriktshøgskole i 1969, innom Høgskolesenteret i Rogaland fra 1985, Høgskolen i Stavanger fra 1994, Universitetet i Stavanger fra 2005 til det som i dag er Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Det startet med enkle kår på Eiganes hvor bevilgende sentrale politikere og bevilgende myndigheter satt spørsmålstegn ved om ansatte i den nye "skolesektoren" trengte egne kontorer.

Det har vært en fantastisk reise frem til i dag hvor Handelshøgskolen ved UiS er etablert som eget fakultet med over 1200 studenter, nærmere 100 ansatte som del av Universitetet i Stavanger med over 12 000 studenter og 1600 ansatte på universitetscampus Ullandhaug.

Tidligere regnskaps- og revisjonsstudent Ole Martin Ølmheim, styreleder og daglig leder av suksessen BikeFinder, fortalte om veien fra prototypen han kladdet ned i en skriveblokk da han var student ved HHUiS og frem frem til deres storskalaproduksjon av sykkeltrackere i Kina i dag.

Sunniva L. Bjørnstad ble første vinner av HHUiS Alumniprisen for 2019! Dette er en pris som deles ut til en tidligere student ved HHUiS som har utmerket seg innenfor samfunns- og eller næringsliv. Sunniva kom fra Østlandet til Stavanger og startet på fransk grunnfag før hun gikk videre til treårig studium i økonomi- og informatikk ved HH-UiS og avsluttet sine studier i Stavanger som siviliingeniør i Industriell økonomi på TN. Med sine 31 år har hun gjort en formidabel karriere og er i dag første og eneste kvinnelige partner i milliardselskapet HitecVision. Høsten 2019 gjennomførte hun på vegne av selkapet oppkjøpet av Exxon Mobil sine verdier i Nordsjøen til en verdi av opp mot 4,5 milliarder dollar. 

Etter det offisielle delen var over ble det hyggelig mingling med fingermat før en buss fraktet de fremmøte som skulle videre til økonomifesitalve KÅKÅnomics til Stavanger sentrum for mer festligheter med faglig innhold.

Tekst: Egil C. Svela, HH-UiS
Fotografer: Kristoffer W. Moldekleiv og Åse Lea, HH-UiS