MENY

Vellykket pedagogikkurs for UiS-ansatte

20 UiS-ansatte avsluttet nylig kurs i universitetspedagogikk. Målet er at kurset skal bli et fast tilbud for vitenskapelige nytilsatte ved UiS.

Allerede i 1993 ble det gjennom universitets- og høgskolen nedfelt et krav om basiskompetanse i pedagogikk for vitenskapelig ansatte i UH-sektoren. Universitetet i Stavanger (tidligere Høgskolen i Stavanger) har siden den gang gjennomført en rekke kurs i universitetspedagogikk. Nå er ønsket å få tilbudet inn i mer faste former.

Førsteamanuensis Tom Ryen ved Institutt for data og elektronikk og universitetslektor Kari Kaldestad ved Institutt for helsefag er to av 20 deltakere som nylig har fullført kurset.

Gir motivasjon
 - Dette har vært bevisstgjørende og lærerikt. Kurset har gitt meg inspirasjon til å endre på undervisningsformen i noen fag, sier førsteamanuensis Tom Ryen.

Ryen og de andre kursdeltakerne har siden i vår gjennomført fire samlinger med ulike temaer innenfor pedagogikk. Kurspakken inneholder både teori og praktiske oppgaver og deler av kurset er blitt arrangert utenfor UiS-området. Sist samling var på Sola med hav og jærstrender som en ekstra inspirasjon. Både Ryen og kollega på Institutt for helsefag Kari Kaldestad synes det har fungert bra.

Kollegaveiledning
- Jeg synes spesielt at kollegaveiledningen har vært nyttig. Det kunne jeg tenke meg å videreføre også etter kurset. I tillegg har kurset gjort meg mer bevisst på å hjelpe studentene til å se sammenhenger i faget,  sier Kaldestad.

Som en del av kursopplegget har deltakerne observert, vurdert og gitt tilbakemelding på hverandres undervisning. Det er lettere å gjøre på tvers av fagområdene, mener de to deltakerne.

 - Kollegaveiledingen har lært meg at jeg kan bli tydeligere som lærer og at studentene også kan lære av hverandre, sier Ryen.

Nyttig forum
Mange som begynner i undervisningsstillinger ved universitetet i Stavanger mangler den formelle pedagogiske basiskompetansen. Kurset i universitetspedagogikk inneholder veiledning i ulike måter å undervise og veilede på, og måter å forstå undervisningen på. I følge to av de kursansvarlige professor Kirsten Hofgaard Lycke og professor emeritus Gunnar Handal er det også viktig på andre områder.

 - Gjennom å diskutere med andre får en hjelp til å være i forkant av ulike problemstillinger og en lærer også noe om den faglige kulturen og de "geografiske nøklene" ved institusjonen, sier Hofgaard Lycke.

Det kan også være nyttig å diskutere ulike vurderingskriterier fakultetene imellom.

 - Vi trenger et forum for undervisning. Et sted hvor de ansatte kan la seg inspirere av hverandre, sier Gunnar Handal.

Egen enhet
Sammen med Hofgaard Lycke og Handal, har førstelektor Brit Hanssen og førstelektor Vegard Moen ved Uis hatt ansvar for kurset i universitetspedagogikk ved UiS som har vært i regi av Det humanistiske fakultet i samarbeid med personalavdelingen.

 - De som underviser ved UiS må få et godt tilbud slik at vi utvikler god undervisningskvalitet, sier rådgiver og pådriver for prosjektet Siren Erichsen ved personalavdelingen, UiS.