MENY

Vellykket seminar om sosiale medier

Over 100 personer deltok på seminar om sosiale medier på UiS i dag. De fikk blant annet høre hvordan ny teknologi kan gi forelesere mer tid til studentene.

Deltakere både fra Universitetet i Stavanger, andre offentlige virksomheter og privat næringsliv møtte opp for å høre foredrag om bruken av Facebook, Twitter og andre sosiale medier i dag. Blant foredragsholderne var blogger og tidligere Aftenbladet-redaktør Thor Bjarne Bore.

Ikke unaturlig var mange i forsamlingen på Twitter, hvor de postet meldinger og diskuterte innholdet i foredragene underveis. Se hele twitter-samtalen her.

1200 fans
Nettredaktøren på UiS, Ingeborg Dirdal, innledet med å fortelle hvor viktig det er å være til stede på Facebook, hvor de fleste studenter og kommende studenter befinner seg. En konkurranse på nettet i vinter skapte økt trafikk på universitetets nettsider og har gitt UiS nærmere 1200 fans på Facebook.

Fra Universitetet i Stavanger var også leder av Nettbasert Opplæring (NettOp), Atle Løkken, tok for seg bruken av nye medier i akademia.

Han tok utgangspunkt i bruken av iTunesU, en nettjeneste hvor universiteter legger ut forelesninger og andre læremidler slik at studenter og andre kan laste det ned. UiS var blant de første i Skandinavia som tok denne kanalen i bruk.

Redde språkfagene?
Tilbudet ble utviklet for studiet i nettbasert sykepleie, men flere hundre andre foredrag er også lagt ut til fritt gjennomsyn for alle interesserte.

– Utgangspunktet var at 18 studenter skulle ha enkel tilgang til 41 spesifikke elektroniske læremidler. Likevel ser vi at så mange som 35 000 personer har vært inne og sjekket ut tilbudet vårt. Og det har skjedd uten markedsføring, sier Løkken.

Han mener at digital distribusjon av forelesninger kan frigjøre tid som foreleserne kan bruke på tettere oppfølging av studentene. NettOp er også i samtaler med de nedleggingstruede språkfagene, for å se om nettbaserte løsninger kan gi flere studenter.

Kort i klasserommet
Mest applaus – og latter – fikk likevel stipendiat Arne Olav Nygard. Han fortalte hvordan elever spiller kort og gjør lekser på pc-en mens læreren underviser.

– Det er en kulturkollisjon mellom lærere og elever i skolen, slo Nygard fast.

Tidligere redaktør Thor Bjarne Bore er en aktiv blogger på 72 år. Han er også aktiv på Facebook og Twitter.

– Jeg blogger fordi jeg liker å skape debatt. Da jeg var redaktør og skrev ledere, var ikke målet at alle skulle være enige med meg, men at folk skulle engasjere seg. Det er viktig i et demokrati. Å skrive blogger synes jeg er utviklende, sa Bore.

Tredoblet besøket
Redaktøren av Studentmediene i Stavanger (SmiS), Geir Søndeland, fortalte hvordan satsing på sosiale medier er nødvendig for å øke lesertallene. Nettsidene til SmiS har opplevd tredoblet besøk siden april 2009.

Det var Strategi- og kommunikasjonsavdelingen som sto bak arrangementet.