MENY

Venstre-leder besøkte UiS

Stortingsrepresentant og medlem av KUF-komiteen på Stortinget, Trine Skei Grande, ble fredag tatt i mot av universitetsledelsen. Det er første gang hun besøker UiS, og Venstre-lederen fikk med seg mange viktige budskap under visitten.

Trine Skei Grande hadde valgt å legge en tur innom Universitetet i Stavanger da hun i dag var i Stavanger-regionen. Hun hadde selv tatt initiativ til besøket for å bli bedre kjent med UiS, da hun ikke kunne delta på KUF-komiteens besøk tidligere i år.

Rektor Marit Boyesen ga en presentasjon av UiS og viste hvordan institusjonen gjennom historien har levert kunnskap etter behovet i arbeidslivet i nært samspill med omgivelsene. Hun trakk også frem eksempler på det innovative arbeidet med bruk av nye digitale læremidler i undervisningen. 

Høy forsknings- og utdanningsintensitet
Boyesen viste til gode tall for UiS i Kunnskapsdepartementetes nylig lanserte tilstandsrapport for 2012. Her skårer UiS høyest på kommersialisering og leverer godt innen både forsknings- og studieproduksjon. UiS produserer like mange forskningspoeng som NTNU per vitenskapelig ansatt, samtidig som utdanningsintensiviteten er høyere. Dette til tross for mindre budsjettstørrelse og bidrag av NFR- og EU-midler. Boyesen understreket viktigheten av likeverdig finansiering av alle universitetene slik at UiS kan fortsette arbeidet og styrke sin profil som et innovativt forskningsuniversitet.

Forskerskole og mobbedebatt
Skei Grande fikk også presentasjoner av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet og Senter for atferdsforskning. Dekan ved TN, Ole Ringdal, viste hvordan UiS videreutvikler sine internasjonalt ledenede forskningsmiljø innen petroleum og risikostyring, og fortalte om videre planer for en Norsk forskerskole for teknologi. Unni Vere Midthassel, senterleder ved SAF, leverte et innlegg i mobbedebatten hvor hun viste til viktigheten av forskningsbaserte tiltak i skolen og videreføring av mobbeprogrammene.  

Trine Skei Grande rakk også et møte med professor Torgrim Titlestad i løpet av sitt besøk.