MENY

Verden sett med japanske briller

Alle snakker om Kina, men visste du at Japans økonomi er større enn Kinas og Indias til sammen? Tirsdag får du muligheten til å vite mer om Japans nyere historie og utenrikspolitiske ambisjoner.

Ambassadør Hisao Yamaguchi besøker Universitetet i Stavanger, hvor han skal holde et åpent foredrag. Dermed får studenter og ansatte ved universitetet en sjelden mulighet til å høre om verden, slik den ser ut fra japansk ståsted. I tillegg til en kort historisk gjennomgang, vil Japans forhold til sine naboer og landets kampanje for å bli opptatt i FNs sikkerhetsråd bli sentrale temaer.

– Det vil bli et veldig interessant og spenstig foredrag, lover dekan Tor Hauken ved Det humanistiske fakultet. Hauken skal holde innledningen til foredraget, som han mener vil være nyttig for mange.

– Det ligger stor allmenninteresse i å få utenrikspolitikk vinklet fra et annet land. Norge er på mange måter godt inne i den globale verden, men de humanistiske fagene er fortsatt veldig opptatt av Europa og Nord-Amerika. Dermed har vi et tynt grunnlag når vi skal vurdere resten av verden, spesielt stormaktene Kina og Japan, sier Hauken.

Foredraget har tittelen "Japan's Foreign Policy Challenges - a Historic Perspective". Ambassadør Yamaguchi har med seg kulturattache Toshifumi Ishida, som til slutt vil gi en kort orientering om utvekslingsprogram for studenter til Japan.

Tid: Tirsdag 16. september kl. 12.15 - 14.00.
Sted: Auditorium AR V-101.