MENY

Verden sett med Olines øyne

I en ny bok som er basert på Ualandkvinnen Oline Eides dagbok, skildres både dagliglivet på Jæren og historiske begivenheter. Redaktør Anita Kolstad presenterer boka i Forum for historie, kultur og samfunn, onsdag 5. mai kl. 18.00 på Arkeologisk museum.

Boka skildrer dagligliv på Ualand, i Stavanger og på Eide fra 1900 til 1950. Historien er på mange måter en privat fortelling, men gjennom den får vi også innblikk i familieforhold og sosiale forhold på landsbygda generelt, og i Stavanger.

Oline levde i en tid da dyptgripende forandringer preget landet vårt, og hun var vitne til mange av de store hendingene i Norge fra 1900 og utover, blant annet spanskesyken, bygging av jernbanen, den store depresjonen på 30-tallet og to verdenskriger. Dette løfter boka opp fra det private til det allmenne og gjør den interessant for et større publikum.

Det finnes få dagbokutgivelser fra denne perioden som kan sammenlignes med Olines, en vanlig kvinnes skildring av dagligliv.

Kommentar ved førsteamanuensis Svein Ivar Langhelle, Universitetet i Stavanger.