MENY

Verdens lærerdag

På FNs internasjonale lærerdag, tirsdag 5. oktober, feires lærere av sine elever over hele verden, også på UiS.

Verdens lærerdag har vært markert 5. oktober hvert år i over 100 land siden den ble stiftet av UNESCO i 1994. Målet er å skape engasjement rundt lærerens status og oppgaver over hele verden, spesielt i land som er rammet av humanitære eller økonomiske kriser. Bak arrangementet står i dag den internasjonale lærerorganisasjonen Education International, som representerer nær 30 millioner medlemmer gjennom nasjonale organisasjoner i 173 land.

På UiS har foreningen Pedagogstudentene invitert sine lærere til kaffe og kaker i Arne Rettedals hus fra kl. 12.00 til 14.00.

- Fortjener anerkjennelse
- Lærerne våre gjør det de kan for å gi en god, variert og spennende undervisning. De fortjener en anerkjennelse for den gode jobben de gjør hver eneste dag, sier student Linda Haukelid. Hun sitter som landstyrerepresentant i lokallaget til Pedagogstudentene ved Universitetet i Stavanger.

Hun mener det er viktig å markere denne dagen og sette fokus på den viktige jobben lærere gjør.

Haukelid forteller at Pedagogstudentene også har et internasjonalt fokus i arbeidet sitt gjennom samarbeid med lærerstudentorganisasjoner i flere land.

Under arrangementet blir det også en presentasjon av lærerkampanjen GNIST og Inger Sofie B. Hurlen, som er ny prosjektleder for RogalandsGNISTEN.

- Dette er en god anledning for lærere og studenter til å få mer kunnskap om hva RogalandsGNISTEN gjør for å heve statusen blant alle lærere i fylket vårt, mener Haukelid.