MENY

Vestlandet er framtidens kraftsenter

Vestlandet har unike muligheter til å bli en ledende eksportør av miljøvennlig energi og teknologi i framtiden. Det viser en ny IRIS-rapport som legges fram på Vestlandskonferansen 2008 i Bergen denne uka.

Verden trenger ren energi for å bremse klimaendringene. Vestlandet er i dag en sterk energiregion med olje, gass og vannkraft, og Stavanger er sentralt i dette bildet. Nå viser en ny rapport fra IRIS at Stavanger og Vestlandet har unike muligheter i framtidens energisatsning.

Rapporten analyserer Vestlandet som energiregion og ser på hvilke forutsetninger Vestlandet har som miljøvennlig energiprodusent, hva som er status i dag og hvilke muligheter regionen har framover.

Industri og kunnskap hånd i hånd
Rapporten viser oppløftende resultater og mener at Vestlandet kan bli Europas grønne kraftsenter. Her spiller de ulike miljøene innen universitet, forskningsmiljø og næringsliv en viktig rolle.

– Selv om vi ikke har et Institutt for miljøvennlig energi ved Universitetet i Stavanger, betyr ikke det at vi ikke har kunnskap om energi. I denne rapporten ønsker vi å få fram at vi har stor kunnskap på energifeltet. Forskningsinstituttet International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Universitetet i Stavanger har begge lang erfaring og kompetanse innen olje- og gassteknologi. Vi har ikke bare årelang erfaring med forskning og utvikling innenfor energisektoren, vi har også bak oss mange års samarbeid med industrien i sektoren. Når en ny fornybar energisektor skal utvikle seg, er vi avhengige av at industri og kunnskapsmiljø går hånd i hånd. Det gjør den her i Stavanger, sier forsker Ragna Marie Ervik ved forskningsgruppa Innovasjon ved IRIS.

Ervik har skrevet rapporten som er kalt ”Vestlandet som ledende miljøvennlig energiregion” sammen med to forskerkolleger ved IRIS, Erlend Randeberg og Christian Quale. Professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI har også bidratt.

Ifølge denne rapporten vil et viktig satsningsområde være å omstille den store kompetansen regionen har innen olje, gass og offshore til å bli like sterk også innen grønn energi. Her trekker forskerne blant annet fram CO2-fangstprosjektet på Mongstad og testanlegget ved Risavika Gas Centre (RGC), hvor man skal utvikle og teste ny teknologi og produkter for både biogass og bærekraftig anvendelse av naturgass, samt teste teknologi for rensing av CO2.

Gode entreprenører
Rapporten trekker også fram to andre store satsningsområder for Vestlandets energiutvikling, hvor det ene er å gjøre den tradisjonelle vannkraftenergien mer effektiv. En oppgradering av vannkrafta og av kraftnettet, vil bety betraktelig mye mer ren energi for pengene. Sist men ikke minst handler det om å utvikle ny og grønn energi som vind, havmøller og bølgekraft.

– Jeg tror at utviklingen mot at Stavanger og Vestlandet vil kunne være sterke bidragsytere på miljøvennlig energi i framtiden, vil skje uansett fordi vestlendingene er slik at når man først har tro på noe, så satser man alt. Til nå har det vært mye fokus på olje, og vannbasert elektrisitet har vært priset lavt. Det har med andre ord ikke vært et stort behov for oss å utvikle fornybare energikilder slik som i Tyskland. Nå har klimakrisen innhentet oss, vi ser alvoret og ønsker å satse og bli enda bedre på fornybar energi. Det har vi unike muligheter til å kunne oppnå, mener Ervik.

Rapporten viser til flere case, deriblant ett fra Hå kommune der IVAR og Lyse planlegger et anlegg som skal produsere biogass fra husdyrhevd og dyreavfall. Biogassen vil berikes og utnyttes sammen med naturgass i Lyses distribusjonsnett for naturgass. På samme tid som dette er god utnyttelse av tilgjengelig og fornybar energi, reduseres utslipp av klimagassen metan fra husdyrnæringen.

Et annet case rapporten trekker fram er Utsira, et lite øysamfunn med rundt 240 innbyggere 18 km vest for Haugesund. Her startet Hydro i 2004 sammen med sin tyske samarbeidspartner Enercon, et vindkraft- og hydrogenanlegg. Her har man vist hvordan man kan forsyne avsidesliggende områder som ikke har tilfredsstillende infrastruktur for elektrisitet, med energi.

– Vestlandet er gode på entreprenørskap. Vi greier å få til ting, selv om vi ikke skulle få de bevilgningene vi søker om. Vi må jo bare håpe at de statlige midlene kommer på sikt, slik at vi får anledning til å utvikle oss enda raskere. Det er viktig, forklarer Ervik.

Administrerende direktør ved IRIS Anna Aabø og professor Torger Reve ved BI skal bruke rapporten som underlag for sine presentasjoner på Vestlandskonferansen 2008 i Bergen i slutten av uka. Rapporten er finansiert av Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet.