MENY

– Vi er trygge på prosessen

Personaldirektør Halfdan Hagen føler seg trygg på at Universitetet i Stavanger har valgt en korrekt framgangsmåte i dekan-saken.

I forrige uke kom bekymringsmeldingen om at Per Arne Bjørkum føler seg mobbet av direktør Per Ramvi og rektor Aslaug Mikkelsen. Styremedlemmene Gunnar Berge og Kjetil Clementsen har tatt ansvar for å gjennomføre samtalene med de involverte. Personaldirektør Halfdan Hagen forsvarer prosessen som førte til at de to ble valgt.

- Måtte handle raskt
– Når en leder er beskyldt for trakassering eller mobbing av en ansatt, må saken behandles på nivået over. Det er et vanlig prinsipp, som også står i Arbeidstilsynets veiledning. Da skal den overordnede gjennomføre samtaler med partene. Hvor raskt samtalene bør tas, avhenger av alvorlighetsgraden. Dokumentene kom fra hovedverneombudet onsdag ettermiddag, og da hadde beskyldningene om mobbing allerede vært omtalt i media. Det var en alvorlig sak og vi sto foran en langhelg. Derfor forsøkte vi å få til dette så fort som mulig. Vi kontaktet Gunnar Berge, blant annet fordi han er et eksternt styremedlem.
Berge ville imidlertid ikke være helt alene om å gjennomføre samtalene. Andre styremedlemmer, både interne og eksterne, ble spurt. Av praktiske årsaker var det imidlertid ikke alle som hadde mulighet. Valget falt på Kjetil Clementsen, som er studentrepresentant og har organisatorisk bakgrunn.

Brukte ekstern jurist
Personaldirektøren har vært med på saksbehandlingen fra første time. Hagen understreker at det er god juridisk kompetanse i hans avdeling. For å være sikker, tok han i tillegg tidlig kontakt med advokat Marianne Higson, som universitetet har brukt som ekstern rådgiver ved tidligere anledninger. Hun hadde ingen innvendinger mot prosessen som ledelsen ved UiS tenkte å gjennomføre.
– Vi er veldig trygge på fremgangsmåten. Det var åpenbart at noen i styret måtte ta denne saken. Det måtte skje raskt, og det var aldri meningen at det skulle oppnevnes en hel komité. Det er nemlig også et prinsipp at så få som mulig er involvert i samtalene, nettopp av hensyn til den som føler seg mobbet. Settingen rundt en slik samtale må oppleves som trygg og tillitsfull, sier Hagen.
Et samlet styre skal diskutere saken den 14. mai.