MENY

– Vi har styrket oss som universitet

Årsfesten 2011 ble i dag arrangert i Tjodhallen på UiS. I sin første årsfesttale som rektor, la Marit Boyesen vekt på hvor mye UiS har vokst i sine første sju år.

– Vi var det første universitet her i landet som kvalifiserte oss til å bli universitet. Fire doktorgradsprogram godkjent av vitenskapelige komiteer, og et kvalitetssystem godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) var kravet. I dag har UiS 11 doktorgradsprogram, og ny NOKUT-vurdering har vist at vi opprettholder høy kvalitet. Vi har styrket vår status som universitet, sa Boyesen i sin tale.

Hun viste til at UiS har gjennomgående god søkning til studiene og er det universitetet, nest etter NTNU, som har hatt størst vekst i publisering av forskning.

– Vi er blant de beste universitetene i Norge når det gjelder vekst i studiepoengproduksjon, det vil si gjennomføring i studiene, la hun til.

Egen identitet
Rektor presenterte noen smakebiter fra forskningen innen IT, petroleum og leseforskning. Hun takket også Lyse, som deler ut Lyses forskningspris på hver årsfest.

Les hele rektors tale her (pdf, 100 kb).

Årets festtaler var Bjørn Stensaker, professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved UiO. Han framhevet hvor viktig det er for et ungt universitet å utvikle egenart og identitet.

– I konkurransen med andre institusjoner er det viktig å skille seg ut. Da gjelder det å utvikle en kultur og kunnskap som ingen klarer å kopiere, sa Stensaker.

Han mente at UiS har et godt utgangspunkt, i kraft av å ha en sterk forhistorie.

Nytt studenthus
Leder av Studentorganisasjonen, Morten Rønne, holdt hilsningstale hvor han blant annet sa at StOr er stolte av å være i UiS-familien. Han kunne fortelle om økt studentaktivitet, med flere nye studentorganisasjoner og linjeforeninger bare dette semesteret.

– Studentenes hus har vært i bruk i to måneder og det har vært mye god interaksjon mellom ulike foreninger i de nye kontorlandskapene, sa Rønne.

Ingen årsfest uten underholdning. I år var det Årsfestkvintetten – en for anledningen sammensatt jazzkvintett fra Institutt for musikk og dans. Den besto av Petter Bermingrud (vokal), Øyvind Dale (piano), Raymond Larvik (trommer), Aleksander Hoholm (bass) og Tor Yttredal (saksofon).

Nye doktorer
Hele 30 nye doktorer fikk sine diplomer: Kristine Rørtveit, Berit Berg Tjørhom, Vibeke Jensen, Olga Gjerald, Inga-Britt Lindh, Bjarte Reidar Furnes, Marie von der Lippe, Kjersti Lundetræ, Liang Yan, Riana Steen, Unn Højgaard á Lad, Terje Leenhart Andersen, Thor Erik Nøkland, Jorunn Elise Tharaldsen og Marianne Storm, John F. Zuta, Kjetil Thorsen, Nina Helgevold, Thomas Laudal, Håvard Hansen, Bjørg Synnøve Frøysland Oftedal, Geir Egeland, Knut Arne Sund, Øyvind Breyholtz, Jan Einar Gravdal, Thomas Wiktor Wlodarczyk, Ingunn Tollisen Ellingsen, Dina Kayrbekova, Alireza RezaeiDoust og Hailu Kebede Abay.