MENY

– Vi må øke kunnskapsnivået blant pedagoger

Hvordan kan kjønn forstås faglig? Hva skjer i fagfolkenes møte med kolleger, med barn og med foreldre? Dette er sentrale spørsmål i Ingerid Bøs nye bok «Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?».

Barnehager og skoler har til oppgave å arbeide med kjønn og likestilling. Likevel kommer det rapport etter rapport som tyder på at det står dårlig til med praksis, og at arbeidet for det meste er avhengig av at det fins en eller flere ildsjeler i personalet. Ildsjeler er bra, men ikke nok, skriver Ingerid Bø i en ny bok.

Forstå kjønn faglig?
Bø tar opp en rekke spørsmål i boken, og skriver at kunnskapsnivået blant pedagoger flest må økes. Hvordan kan kjønn forstås faglig? Hvilke krefter og prosesser påvirker utviklingen – av individer, av relasjoner, av kulturer og strukturer i samfunnet?

Hva skjer i fagfolkenes møte med kolleger, med barn og med foreldre? Bør det skje noe annet? Hvilke arbeidsmåter kan brukes? Hva er viktige oppgaver for ledere i barnehager og skoler?

Studenter i lærerutdanningen
Boken «Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst? Pedagoger møter kolleger, barn og foreldre» henvender seg til studenter i ulike lærerutdanninger og til lærere og skoleledere. Også andre profesjoner kan ha nytte av boken, som helsepersonell, barnevernspedagoger og sosionomer.

Forfatteren, Dr.philos Ingerid Bø er tilknyttet Universitetet i Stavanger, men er nå pensjonist. Hun har også skrevet boken «Foreldre og Fagfolk» som kom ut på Universitetsforlaget i 3.utgave i 2011. Les også Bøs egen kommentar i Stavanger Aftenblad om den nye bokens tema.

Bokomslaget til Ingerid Bø sin nye bok.

Bokomslaget til Ingerid Bø sin nye bok. Foto: Universitetsforlaget