MENY

Vibeke Jensen disputerer

Vibeke Jensen disputerer fredag 15. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen ”Studies in the medieval dialect materials of the West Riding of Yorkshire”. Hun er den første som disputerer ved doktorgradsprogrammet i lesevitenskap.

Disputasen finner sted fredag 15. oktober kl. 12.00 i Hulda Garborgs hus, auditorium O-101. Prøveforelesningen finner sted kl. 10.00 på samme sted. Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.

Avhandlingen Studies in the medieval dialect materials of the West Riding of Yorkshire er et dybdestudie av senmellomalderdialekten (ca 1350-1450) i Yorkshire, England. Målet med avhandlingen er å avdekke eventuelle sammenhenger mellom språklig variasjon og geografiske, kronologiske og sosiolingvistiske faktorer.

I arbeidet har Jensen fokusert på de grammatiske komponentene ortografi (skrift), fonologi (lyd) og morfologi (form). Arbeidet er relevant for en bedre forståelse av utviklingen av det engelske språket generelt, og for utviklingen av den regionale varianten i Yorkshire spesielt.

Internasjonalt prosjekt
Data for avhandlingen er innhentet fra håndskrevne mellomaldermanuskript eller faksimiler av disse. Arbeidet er del av det større internasjonale prosjektet The Middle English Grammar Project.

Hovedveileder har vært professor Merja Stenroos ved UiS mens professor Jeremy J. Smith ved Universitetet i Glasgow har vært medveileder.

Bedømmelseskomiteen består av professor Graham Caie, University of Glasgow, professor Toril Swan, Universitetet i Tromsø og professor Inge Særheim, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger (administrator).

Jensen er fra Syvde på Sunnmøre og er høgskolelektor ved Høgskulen i Volda.