MENY

Vil bli forskningstopper

De er økonomer, ingeniører, samfunnsvitere, historikere og psykologer og utvikler kunnskap om sårbarhet, trusler og sikkerhet i samfunnet. Forskningsmiljøet innen risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger teller rundt 50 forskere.

Forskningen innen risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger ble styrket ved etableringen av et doktorgradsprogram i 2003. Miljøet er ett av universitetets mest voksende og suksessrike forskningsmiljø de senere årene. Fagområdet styrkes ytterligere ved at Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet satser for fullt framover.

Senteret har først og fremst fått midler til sine prosjekter fra Forskningsrådet, men også oljenæringen og transportnæringen er viktige oppdragsgivere. De har også en rekke oppdrag fra stat- og kommunesektoren. Nå loves det videre satsning.

– Vi er glade for de forskningsrettede grepene universitetet har tatt i organisasjonsstrukturen og vi ønsker å være en sterk bidragsyter til at universitetet skal fortsette denne forskningssatsningen. Vi skal selvfølgelig være pådrivere for kunnskapsutvikling gjennom fortsatt sterk deltagelse i Forskningsrådets programmer, men vil samtidig prioritere utviklingen av prosjekter mot EUs 7. rammeprogram, som er EUs satsning for forskning og teknologisk utvikling. Senteret skal være en sterk bidragsyter til at Universitetet i Stavanger i løpet av noen år koordinerer flere prosjekter innen det 7. rammeprogram, forklarer Kenneth Pettersen som er nytilsatt koordinator for Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet.

Flerfaglig suksess
Fagmiljøet innenfor risikostyring, samfunnssikkerhet og økonomisk risikostyring arbeider i økende grad med problemstillinger som krever kompetanse fra alle de tre områdene. Ulike fagområder og disipliner møtes når de skal forsøke å forstå samfunnets trusselbilde og utvikle kunnskap til å håndtere disse. Med alle sine professorer og professor-II-stillinger, amanuensiser og post.doc.stillinger, doktorgradsstudenter og -stipendiater teller miljøet rundt 50 forskere.

– Flerfaglighet er for oss en nødvendig grunnmur for å utvikle kunnskap for å forstå samfunnets sårbarhet, de farene som truer oss og for å utvikle riktig kunnskap for beredskap og håndtering. Senteret skal være navet i dette flerfaglige samarbeidet. Og nå ønsker vi å ytterligere styrke risikostyring og samfunnssikkerhet som et sterkt flerfaglig senter med internasjonale ambisjoner, forteller Pettersen.

Senteret er tuftet på flere års flerfaglig suksessrik forskningsarbeid. I perioden 2004–2007 har miljøet innen risikostyring og samfunnssikkerhet generert betydelige eksterne midler, både statlige og private, basert på egen innsats og aktivitet. Fagmiljøet har blant annet en sterk posisjon i Forskningsrådets program for samfunnssikkerhet og risiko – SAMRISK – og leder tre av i alt sju prosjekter.

TEKST: Karen Anne Okstad
FOTO: Erling Hægeland