MENY

Vil gi UiS ansvar for stort nasjonalt skoleprosjekt om inkludering

Fra 2016 til 2023 skal alle skoler i Norge få tre semester med kompetanseutvikling i skolekultur, krenkelser og mobbing. Det er Djupedalsutvalget som foreslår dette i NOU 2015:2 «Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø».

Læringsmiljøsenteret ved UiS foreslås som faglig ansvarlig for prosjektet.

– Alle må kunne se, forstå og reagere når barn utsettes for krenkelser, sa utvalgets leder, tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal, ved framleggelsen av utredningen.

Djupedalsutvalget ble oppnevnt i august 2013 for å vurdere de samlede virkemidlene for å skape et godt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere mobbing og andre uønskede hendelser i skolen.

Les også Øystein Djupedals kronikk i Aftenposten i forbindelse med framleggelsen av utredningen.