MENY

Vil ha radikal endring av høyere utdanning

Universitetet i Stavanger og dets europeiske partnere vil prøve ut helt nye måter å drive høyere utdanning på.

Foto av Marit Boyesen (rektor ved UiS og visepresident i ECIU), Trym Holbek (prosjektleder på EU-søknaden ved UiS), Dag Husebø (prorektor) og Bjarte Hoem (ECIU-koordinator og leder av Internasjonalt kontor ved UiS). Klare for endring: Marit Boyesen (foran, rektor ved UiS og visepresident i ECIU), Trym Holbek (prosjektleder på EU-søknaden ved UiS), Dag Husebø (prorektor) og Bjarte Hoem (ECIU-koordinator og leder av Internasjonalt kontor ved UiS) har vært med på å utforme søknaden til EU om framtidens universitet.

UiS er det norske medlemsuniversitetet i European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som torsdag 28. februar leverte en søknad til EU om å pilotere framtidens europeiske universitet.

I søknaden går ECIU inn for å integrere konkrete autentiske samfunnsutfordringer i utdanningene. Disse skal løses i tverrfaglige team og i samarbeid mellom studenter (inkludert etter- og videreutdanning), vitenskapelig ansatte og eksterne partnere fra flere land.

Utfordringene kan komme fra omgivelsene eller fra akademia selv, og skal være knyttet til FNs bærekraftsmål.

Livslang læring

Å jobbe med utfordringer på denne måten vil kunne skape verdifulle løsninger for partnerne og samfunnet, og gi ny dokumentert kunnskap til alle som er med på arbeidet.

De involverte tar fag og kurs som gir dem hensiktsmessige teoretiske verktøy for å løse utfordringen. Utdanningen gis av ulike ECIU-universiteter og deltakelsen i arbeidet blir registrert i et personlig «kompetanse-pass» som anerkjennes i hele Europa.

Kompetansepasset vil kunne fylles på kontinuerlig, i en livslang læringssammenheng.

ECIU-universitetet

Konseptet har fått navnet ECIU University.

– Med dette forslaget viser vi at ECIU er klar for å virkelig innovere høyere utdanning i Europa. Vi står for entreprenørskap og utfordrer konvensjonelle tankemåter, sier ECIU-president Victor van der Chijs.

Visepresidenten i konsortiet er rektor ved Universitetet i Stavanger, Marit Boyesen.

– Som deltaker i dette initiativet er vi helt i front med å fornye utdanningssektoren i Europa. Visjonen er at alle studenter på UiS skal få en mulighet til å jobbe med sentrale samfunnsutfordringer, i samarbeid med andre studenter, forskere og aktører i arbeidslivet på tvers av Europa, sier Boyesen.

Et felles prosjekt

Planen for ECIU University er utviklet i samarbeid mellom ulike interessenter over hele Europa. Representanter for næringsliv, offentlige organisasjoner, samfunn, akademia og nåværende og framtidige studenter har møtt hverandre for å gi svar på spørsmålet «Hvordan skal framtidens universitet se ut?»

Innspillene fra møtene er samlet i en felles søknad til EU-initiativet European Universities. Alle medlemmene i ECIU har forpliktet seg på visjonen som er beskrevet i søknaden. Næringslivspartnerne og regionale myndigheter stiller seg også bak opprettelsen av ECIU University.

Industripartnerne er Airbus, Cisco, Engineering Ingegneria Informatica SpA, Ericsson AB, Hella, Intel, Lietuvos Energija, Lyse-konsernet, NXP, Ponsse, Sandoz Industrial Products S.p.A. Gruppo Novartis, Sick AG og Suez Environment.

Oppstartsfasen

ECIU University er planlagt å starte i november 2019, forutsatt at finansieringen er på plass. Den første fasen varer i tre år, der konseptet utvikles videre. I løpet av det første året skal ECIU University ta opp flere mindre, transnasjonale utfordringer i sesjoner som varer i noen dager eller uker, og som involverer interessenter, studenter, lærere og forskere.

Disse skal deretter skaleres opp til større «strategiske utfordringer», som vil kreve seks måneder eller mer å løse. Hele prosessen skal organiseres slik at alle interessenter bli tatt med i prosessen med å utvikle aktivitetene.

ECIU

European Consortium of Innovative Universities (ECIU) består av Aalborg Universitet i Danmark, Universidade de Aveiro i Portugal, Universitat Autònoma de Barcelona i Spania, Dublin City University i Irland,  Technische Universität Hamburg i Tyskland, Linköping Universitet i Sverige, Kauno technologijos universitetas i Litauen,  University of Nottingham i Storbritannia, Universitetet i Stavanger, Norge, Università di Trento i Italia, universitetene i Tampere i Finland,  Universiteit Twente i Nederland og Tecnológico de Monterrey i Mexico.

Les mer om UiS' medlemsskap i ECIU

Tekst: Leiv Gunnar Lie/ECIU

ECIU-president Victor van der Chijs

ECIU-president Victor van der Chijs