MENY

Vil lage framtidens europeiske universitet

Universitetet i Stavanger går sammen med sine europeiske samarbeidsuniversiteter om å utforme morgendagens universitet.

Foto av studenter på Studieverkstedet på Universitetsbiblioteket. UiS vil lage framtidens fleksible og internasjonale universitet.

Det innebærer mer fleksible og skreddersydde studietilbud som er basert på samfunnets behov og gir utvekslingsmuligheter for alle studenter og ansatte.

Det er dette European Consortium of Innovative Universities (ECIU) går inn for i en ny EU-søknad. ECIU er et tett samarbeid av 13 universiteter med lik profil rettet mot innovasjon og samfunnsrelevans. UiS har vært medlem av nettverket siden 2012.

Etterlyser «European Universities»

EU har lyst ut seks pilotprosjekter i European Universities, en satsing som handler om å få europeiske universiteter til å samarbeide om mer internasjonale, tverrfaglige og framtidsrettede utdanningstilbud.

ECIU-konsortiet har utarbeidet et forslag til hvordan dette bør gjøres. 1 februar leverer de sin søknad om å bli pilotprosjekt i satsingen.

– Innovative universiteter som går foran, kan ikke lene seg tilbake og slappe av. Vi er ikke redde for å ta risiko og virkelig innovere utdanningslandskapet i Europa, sier ECIU-president Victor van der Chijs. 

– Passer perfekt

Han er glad for at EUs generaldirektør for utdanning, sport og kultur tok med innspill fra ECIU da de utarbeidet sitt initiativ. Van der Chijs er sikker på at medlemsuniversitetene er velegnet til å søke på prosjektet, som vil kunne starte opp allerede i 2019. 

– Dette passer perfekt inn i den langsiktige strategien til ECIU, sier UiS-rektor Marit Boyesen, som også er visepresident i konsortiet. 

Samarbeid med samfunnet

Prosjektplanen i forslaget er utarbeidet i samarbeid med næringslivet, offentlige institusjoner, akademikere og både kommende og nåværende studenter.

– Nært samarbeid med våre omgivelser ligger i alle ECIU-universitetenes DNA, sier rektorene for de 13 universitetene i en felles uttalelse.

Les mer om UiS' medlemsskap i ECIU

Tekst: Leiv Gunnar Lie
Foto: Bjarte Hoem