MENY

Vil lage smart energilab

UiS har planer om å gjøre container-studentboligene MyBox om til en lab for fornybar teknologi-produksjon og lokal deling av strøm. Smart energi lab ble presentert på Nordic Edge 2017.

  • Mennesker på en stand
    Ingrid Feyling (forsker), Helleik L. Syse (prosjektleder) og Siri Kalvig (leder) i Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS presenterte sine visjoner for Smart energi lab på campus Ullandhaug. Lyse er en av UiS sine samarbeidspartnere, her ved prosjektmedarbeider Birger Clementsen. Foto: Mari Hult/UiS
  • Studentboliger
    MyBox på campus Ullandhaug, bak Studentenes hus, huser innovative studentboliger i shippingcontainere. Nå skal boksen bli energismart. Foto: Asbjørn Jensen/UiS
  • Tegning av et hus/studentboliger.
    Modell av containerhuset MyBox med vindmøller på taket. Sammen med Lyse skal studenter og forskere ved UiS eksperimentere med produksjon av fornybar energi og smarte energiløsninger på MyBox – universitetets Smart energi lab. Illustrasjon: Helleik L. Syse.

Pilotprosjektet Smart energi lab er ønsket etablert i og rundt studentboligene MyBox på Ullandhaug campus. De innovative studentboligene er laget av shippingcontainere og ble åpnet i 2013.

Initiativet kommer fra Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS, og betyr at studentboligene skal utrustes med solstrøm, batterier og vindmøller på taket.

Lyse deltar i et større EU-prosjekt INVADE, og studentboligene inngår her som en del av denne piloten hvor bruk av batterier og solceller vil inngå.

UiS har også egne planer om å installere vindmøller og hvor strømningsanalyser også skal inngå i dette.

Det er leder for forskningsnettverket Siri M. Kalvig og Helleik L. Syse, prosjektleder for Smart energi lab, som er primus motor for lab-tiltaket. Planene ble presentert i september under smartby-konferansen Nordic Edge.

Strømproduksjon og smart deling

– Studentbolighuset vil kunne produsere sin egen strøm, og vi ønsker å eksperimentere med smart deling av strøm. Kanskje kan vi for eksempel få til en smart måte å lade el-sykler på, sier Helleik Syse – som med det utfordrer studenter og faglærere til å ta oppgaven.

Tanken er at ingeniører innen fornybare energisystemer og bygningsfysikk skal få utforske rundt teknologi og tjenester knyttet til distribuert fornybar energi og smarte styringssystemer.

Noe er allerede på plass: En soldrevet robot-gressklipper, donert av Lyse, ved navn Cybertassen. Nå lades gressklipperen i et spesialdesignet sol-skur.

Planen er også å sette opp et vind-eksperiment, som studenter og forskere kan gjøre oppgave på.

– Ved hjelp av avansert numerisk strømningsanalyser (CFD) vil vi blant annet se om vi klarer å modellere vindhastigheter og turbulensnivåer oppå taket og rundt hushjørner. UiS kommer til lyse ut en stipendiatstilling på dette, sier prosjektlederen. 

Framtidsrettede utdanninger

Smarte energisystem er et viktig strategisk satsingsområde for Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, derfor støtter dekan Øystein Lund Bø etableringen av Smart energi lab.

– Vi er i gang med å bygge relevant kompetanse i form av nyansettelser og tildelinger av doktorgradsstillinger innenfor smarte energisystemer. Tilgang til et laboratorium for smarte energisystem på universitetsområdet er derfor viktig med tanke på våre faglige satsinger innenfor miljøvennlig energi, smartteknologi og energi-informatikk, forklarer dekanen.

Han påpeker at Universitetet i Stavanger har som mål å videreutviklet ingeniørutdanningene til å bli landets mest etterspurte utdanninger knyttet til det tverrfaglige smartby-fagfeltet.

– Studentene våre har vist gjennom egne initiativ at de er svært interessert i å arbeide med fornybar energi og i grenseland mellom energi og smartteknologi. På denne laben kan studentene gjøre eksperimentelt basert prosjektarbeid og bachelor- og masteroppgaver, påpeker Lund Bø.

Dekanen tror også at en slik lab – både for studenter, vitenskapelig ansatte og eksterne – vil forsterke kobling mellom utdanning, forskning og arbeidsliv og dermed styrke UiS sin rolle som pådriver for arbeid med omstilling og nyskaping.

Helhetlige energiløsninger

Forskningsnettverket for miljøvennlig energi har søkt midler fra Forskningsrådet (Kapasitetsløftet) for å jobbe fram et større regionalt prosjekt: Smart energi hub, hvor Smart energi lab inngår.

Laben vil altså bli del av en større satsning som innbefatter store deler av næringslivet i regionen. Satsningen skal bidra til å løfte fram pilotprosjekter i hele regionen. Målet er å utvikle helhetlige og mer bærekraftige energiløsninger for framtiden.

– Vår visjon er at vi med Smart energi lab skal føre til at vi unngår silo-tankegang, får et godt samspill fagmiljøene imellom her på UiS, og at vi får til et godt samarbeid med eksterne aktører. Bare slik klarer vi å få fram mer gjennomtenkte og helhetlige løsninger på energifeltet, forklarer Siri Kalvig.

Hun har i over ett og et halvt år jobbet med miljøvennlig energi opp mot fagmiljøet ved UiS og mot arbeids- og næringslivet. Hun har merket stor interesse fra industri- og arbeidsliv i hele regionen.

– Næringslivet etterspør kompetanse rundt vind og solenergi, strømningsanalyser (CFD) og energideling – og ikke minst en helhetlig tilnærming til energiprosjekter. Nå har vi et svar på hvordan UiS kan håndtere dette kompetanse-suget i regionen, nå først i pilotprosjektet Smart energi lab, deretter i et storstilt prosjekt, alt i samarbeid med arbeids- og næringsliv, påpeker Kalvig som har store ambisjoner:

– Vi håper å kunne bruke hele Ullandhaug til et energilaboratorium, ja, jeg vil faktisk si at hele Rogaland er som et stort energilaboratorium å regne. Ingen annen landsdel har et så fantastisk utgangspunkt som oss. Vann- og vind-energi og en fantastisk ingeniørkompetanse og omstillingsvillighet, holder Kalvig fram.

Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Mari Hult