MENY

Vil styrke reiselivsforskning

UiS leder an når små miljø rundt omkring i landet skal bli store sammen på reiselivsforskning.

Som det desidert største fagmiljøet innen reiselivsutdanning og -forskning har UiS tatt initiativ til en felles søknad om å få opprette en nasjonal profesjonsrettet forskerskole for reiseliv. Ni institusjoner er invitert til å delta.

Universitetet i Stavanger (UiS) tilbyr en doktorgradsutdanning i reiseliv, mens Universitetet i Tromsø (UiT) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) tilbyr ph.d.-kurs.

– Reiselivsforskningen i Norge består av et fragmentert miljø med en professor her og en professor der. Behovet for å samles og skape styrke sammen er stort, sier instituttleder Truls Engstrøm ved Norsk hotellhøgskole ved UiS (NHS).

Vil heve kvaliteten
Norsk reiselivsnæring mangler forskningsbasert kunnskap. En stor andel rapporteringer og analyser innenfor næringen blir gjort av ikke-forskere.

Målet med en forskerskole er å få fram mer forskningsbasert kunnskap om reiseliv, øke antallet forskere med høg kompetanse på feltet og å heve kvaliteten på forskningen. Ved å samle kursene som allerede fins, blir valgmulighetene for stipendiatene større og det blir tilbudt flere relevante kurs.

– Forskerskolen skal være et felles forum for utvikling av tenkingen omkring profesjonsforskning og -utdanning, og den skal koordinere og arrangere kurs og seminarer for både forskere og stipendiater, sier professor Torvald Øgaard ved NHS.

Han leder arbeidet med søknaden om å få midler til å drive en nasjonal forskerskole og ser for seg en samarbeidsarena som vil ha stor betydning for utviklingen av reiselivsforskningen i Norge.

I en brytningstid
UiS tilbyr hotellfaglig utdanning og reiselivsutdanning. Disse utdanningene har til nå ikke vært forankret i forskning i særlig grad, og var lenge basert på kunnskap man fikk som lærling.

Øgaard mener en forskerskole er særlig viktig for reiselivsfaget fordi næringen er i en brytningstid.

– Profesjonsutøvelsen i reiselivsfaget er basert på praksis, men vitenskapen er disiplindelt. Hvilken kunnskap fra hvilke disipliner er relevant? Trenger vi å utvikle profesjonsspesifikk kunnskap eller effektivt tilpasse og anvende allmennkunnskap fra de grunnleggende vitenskapelige disiplinene?

Øgaard ser for seg at ved å samle miljøene i en forskerskole vil man bli mer effektive i arbeidet med å skape et godt forskningsgrunnlag for næringen.

– Forskerskolen vil bidra til at samfunnet blir bedre til å løse problemer i tilknytning til turisme, og det vil skape et bedre grunnlag for innovasjon og gründerskap i turistnæringen, avslutter Øgaard.

Denne saken er hentet fra Univers.