MENY

Vinnere av Sandnes Sparebank Case Competition for siviløkonomstudenter på Handelshøgskolen ved UiS

God kvalitet på årets studenkonsulentrapporter i Sandnes Sparebank Case Competition for siviløkonomstudenter som følger kurset «Economics of Motivation» på Handelshøgskolen ved UiS.

Fra venstre, Jurymedlem Thomas N. Middelthon fra Sandnes sparebank, vinnerlaget med Elisabeth Kristiansen, Kristin Vold, Sofie Mathilde Birkedal og Kristine Eike Sivertsen og helt til høyre professor Aslaug Mikkelsen. Fra venstre, Jurymedlem Thomas N. Middelthon fra Sandnes sparebank, vinnerlaget med Elisabeth Kristiansen, Kristin Vold, Sofie Mathilde Birkedal og Kristine Eike Sivertsen og helt til høyre professor Aslaug Mikkelsen.

«Case Study Assignment» vant konkurransen om den beste konsulentrapporten i årets HHUiS - Sandnes Sparebank Case Competition, som ble holdt på Handelshøgskolen ved UiS, tirsdag 19 november.

Vinnerlaget bestod av bestod av Elisabeth Kristiansen, Kristin Vold, Sofie Mathilde Birkedal og Kristine Eike Sivertsen.  Alle går på masterstudiet i økonomi og administrasjon -siviløkonom  på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, og følger på kurset «Economics of Motivation». Premien på 40.000 kroner er en gave fra Gavefondet til Sandnes Sparebank.

Vinnerne var svært glade og overrasket over at de vant, med tanke på hvor sterk konkurransen var. Navnet på selskapet de jobbet med er konfidensielt, men rapporten kartlegger og analyserer de ulike belønningssystemene som selskapet kan vurdere å ovenfor sine ansatte.

De to andre finalelagene som også fikk gode tilbakemeldinger fra juryen i den svært jevne finalen var Team 1: Celine Lien, Malene Hognaland Medhaug, Henriette Omberg Mossige og Hege Rødland; Team 2:  Marine Anneth Andersen, Eline Hille, Espen Sagen og Magnus Øvstebø.

Viktig erfaring

Studentene som har jobbet i grupper og konkurrert om å skrive den beste konsulentrapporten for en virkelig bedrift eller foretak, har gjennomført flere intervju med ledere, og kartlagt hvordan lederne jobber med å motivere sine ansatte.

– Det er helt klart at studenter lærer best når de er aktive, engasjerte, får jobbe sammen med medstudenter og i tillegg får anvende fagkunnskapen på praktiske problemstillinger, sier professor Mari Rege ved Handelshøgskolen. Hun underviser i «Economics of Motivation» sammen med stipendiat Andreas Fidjeland.

Høyt nivå på siviløkonomstudentene

De tre beste konsulentrapportene kom til finalen, hvor studentene fikk presentere rapporten for en jury. Den bestod av viseadministrerende direktør i Sandnes Sparebank, Thomas Nordbø Middelthon, og professor på Handelshøgskolen ved UiS, Aslaug Mikkelsen..

Juryen var imponert over arbeidet og presentasjonene til alle finalelagene. - Kvaliteten på studentarbeidet var veldig bra. Studentene var godt forberedt og oppgavene var godt gjennomarbeidet. Det å definere oppgaveomfang, analysere og komme med konkrete forslag er viktig i et konsulentoppdrag. Det kan være krevende i komplekse organisasjoner, sa jurymedlem Thomas N. Middelthon fra Sandnes Sparebank. 

Samarbeid mellom akademia og næringsliv

– mange bedrifter som vi i banken snakker med ønsker å ha en relasjon inn i utdanningsinstitusjonene. Det kan være for rekruttering, for å få nye friske øyner på sin egen virksomhet og det kan være for å få en akademisk tilnærming til praktiske problemstillinger i virksomheten. Jeg tror at på slutten av en lang akademisk utdannelse så er fag som dette med på å bygge bro over til en arbeidshverdag i næringslivet. Det er stor overgang fra en studenttilværelse og hverdagen som ung akademiker i jobb

Aslaug Mikkelsen la til at denne måten får UiS vist at studentene våre er ressurssterke, flinke og kan bruke kunnskapen de har tilegnet seg til blant annet forbedringer i arbeidslivet.

Sandnes Sparebank Case Competition er et ledd i Handelshøgskolen ved UiS’ strategiske satsing på tettere samarbeid med virksomheter i regionen, samt undervisning som aktiviserer studentene og gir dem faglig relevant praksiserfaring.

- Det er to hovedgrunner for Sandnes sparebank å delta. 1) det er viktig for oss å ha kontaktpunkter med studenter for ta pulsen på morgendagens næringslivsledere. Hvordan tenker de og hva fokuserer de på? Ta for eksempel den digitale økonomien. Forbrukeratferden er i store endringer og da er studenter en viktig kilde for å få innsikt. 2) det er en fin måte for banken å bidra til UIS for å knytte studenter, akademia og næringsliv sammen.  Vi holder i tillegg gjesteforelesninger, og har studenter som skriver bachelor / masteroppgaver for banken når det faller naturlig, avslutter Middelthon.

 

Tekst og foto: Egil C. Svela