MENY

Vitenskapsakademiet med nytt program og styre

Vitenskapsakademiet i Stavanger har sitt første møte onsdag 2. september, der universitetssponsorer er hovedtema. Professor Roald Berg er akademiets nye preses.

Det nye styret, som er valgt for perioden 2009 til 2011, består av:

Preses: Professor Roald Berg (UiS)
Visepreses: Professor Dennis W. T. Nilsen (SUS)
Generalsekretær: Førstekonservator Grete Lillehammer (UiS)
Professor Jan-Erik Karlsen (UiS)
Professor Magnar Kartveit (MHS)
Professor Ivar Langen (UiS)
Vararepresentanter:
Professor Kari Søndenå (UiS)
Professor Martha Ulvund (NVH)

Akademiet har for tiden 102 medlemmer. Møtene finner sted på Arkeologisk museum

Program for høsten 2009:


Onsdag 2. september kl. 18.00:
Universitetsstipendiat Bård Frydenlund, Universitetet i Oslo: Om universitetssponsorer i næringslivet: Peder Anker (1749-1824) som patriotisk sponsor og opprettelsen av et universitet i Norge i 1811.
Fellesmøte med Forum for historie, kultur og samfunn. Les mer

Tirsdag 22. september kl. 19.00:
Overlege Kathinka Kurz og overlege Stein Ørn, Stavanger Universitetssykehus: Bruk av MR-teknologi i medisinsk diagnose og forskning.
Fellesmøte med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)

Onsdag 7. oktober kl. 18.00:
Professor Lars R. Haaheim, Frauenhofer Center for Molecular Biotechnology, USA: Om influensapandemier og vaksiner.

Onsdag 18. november kl. 18.00:
Førsteamanuensis og prorektor Inga Bostad, Universitetet i Oslo: Dannelsesperspektiver i høyere utdanning – danning som arena for kollektiv refleksjon og som samfunnsengasjement blant både studenter og ansatte.

Torsdag 3. desember kl. 18.00:
Professor emeritus Øyvind Foss, Heidelberg Universität / Universitetet i Stavanger: Max Webers kamp mellom lidenskap og vitenskap.

Møtet blir etterfulgt av juleavslutning med bevertning. Invitasjon blir sendt til medlemmene senere.

Vitenskapsakademiet i Stavanger ble stiftet torsdag den 17. juni 2004. Formålet for et vitenskapsakademi er å fremme vitenskap og forståelse for forskning og vitenskap i regionen. Dette formål vil akademiet ivareta gjennom å arrangere seminarer og møter, og delta i samfunnsdebatten for å fremme vitenskapelige synspunkter og perspektiver.

Vitenskapsakademiet i Stavanger ble stiftet på initiativ fra en interimskomite, som bestod av representanter for den daværende Høgskolen i Stavanger, nåværende Universitetet i Stavanger (UiS), Arkeologisk Museum, Misjonshøgskolen (MHS), Rogalandsforskning (nåværende International Research Institute of Stavanger - IRIS), Sentralsykehuset i Rogaland (nåværende Stavanger Universitetssykehus, SUS), og Statens senter for Veterinærmedisin i Sandnes (Norges Veterinærhøgskole - NVH). Formålet var å danne et akademi på et tidspunkt da universitetsprosessen i Stavanger var inne i en avgjørende fase, og skape et vitenskapelig forum til støtte og inspirasjon for det forskningsmessige, kulturelle og internasjonale miljø som vil kunne utvikle seg omkring et universitet.