MENY

Vitenskapsakademiet: Nye muligheter i Nordområdene

Professor Frode Mellemvik fra Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland holder foredrag om Nordområdenes muligheter torsdag 4. oktober i høstens første Vitenskapsakademi.

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til åpent møte torsdag 4. oktober kl. 19.00 til 20.30 i Arkeologisk musem. Foredragsholder er professor Frode Mellemvik og foredraget har fått tittelen "Nye muligheter i Nordområdene".

Regjeringen ser nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde. Stortingets behandling av Nordområdemeldingen viser bred enighet om dette. Overordnet målsetting i nordområdestrategien er å skape bærekraftig vekst og utvikling gjennom økt internasjonalt samarbeid om ressursutnyttelse, miljøforvaltning og forskning.

Et hovedmål er å utvikle kunnskap om, for og i nordområdene. Økt petroleumsaktivitet og økt skipstrafikk i nord­områdene innebærer isolert sett økt risiko for ulykker og forurensing. Samtidig vil mindre is gi bedre seilingsforhold og lettere tilgang til naturressurser, som igjen vil gi grunnlag for ny næringsaktivitet. Nordområdene er også et ressurskammer for fisk, sjømat og mineraler.

Etter delelinjeavtalen med Russland i 2011 er grensene fastlagte i Nord.  Chatham House anslo i april i år at investeringene i nordområdene blir minimum 100 milliarder dollar de neste 10 år.

Frode Mellemvik er direktør ved Nordområdesenteret for Næringslivet og professor ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland.  Mellemvik har deltatt i flere offentlige utredningsarbeider, og har også ledet regjeringens Nordområdeutvalg.