MENY

Vitenskapsakademiets vårprogram 2012

Vitenskapsakademiet går inn i sitt niende år, og arrangerer seks møter på torsdagskvelder i vår. Sesongen avsluttes med utdeling av ViS-prisen for forskningsjournalistikk.

Vitenskapsakademiets møter finner sted på Arkeologisk museum kl. 19.00 - 20.30. Møtene er gratis og åpne for alle.

Program våren 2012:

Torsdag 26. januar:
Norsk helsepolitikk – reformer og omstillinger – muligheter og begrensninger. Samhandlingsreformen. Ass. Dir. i Statens helsetilsyn, Geir Sverre Braut: «Kva problem må nye helsereformar løyse? Stoda i den norske helsetenesta sett i tilsynsperspektiv».
Professor emerit. Knut Rasmussen, Universitetet i Tromsø: ”Et kritisk lys på samhandlingsreformen – fra et sykehussynspunkt».

Torsdag 16. februar:
Forfatter Gunilla Thorgren: «Ottar & kärleken». «Ottar» vokste opp på Høyland Prestegård i Sandnes, og ble aktiv i seksualrevolusjonen, abort- og prevensjonsdebatten. Fellesmøte med Forum for historie, kultur og samfunn.

Torsdag 15. mars:
Professor Gro Hagemann, UiO: «Husarbeidets ideologi og praksis». Hagemann er leder av et stort NFR-prosjekt om husmorens historie. Fellesmøte med Forum for historie, kultur og samfunn.

Torsdag 22. mars:
Professor Wenche Frølich, UiS: «Kan verden leve på lavkarbo?». Frølich er professor i ernæring ved UiS. Fellesmøte med NTVA.

Torsdag 19. april:
Professor em. Øyvind Foss, UiS (Heidelberg Universitet): «Ved livets grenser. De etiske utfordringer ved preimplantasjonsdiagnostikk og stamcelleforskning».

Torsdag 14. juni:
Utdeling av ViS-prisen for kritisk forskningsjournalistikk. Foredrag ved prisvinneren. Årsmøte. Tid og sted senere.