MENY

Vitenskapsteori for jordmorstudenter

Vitenskapsteori er viktig også for jordmorstudenter. En to dagers workshop fikk fram sentrale problemstillinger i faget.

  • 20191205_071051573_iOS.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
    Lene Toxvig og Ingrid Jepsen har utviklet en ny undervisningsmetode innen vitenskapsteori for jordmorstudenter.
  • 20191205_072436084_iOS.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
    Med utgangspunkt i en fødselsfilm, skulle studentene diskutere ulike problemstillinger fra ulike perspektiv.
  • Jordmor_workshop_skjermbilde.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
    Skjermbilde fra filmen "The birth of Perdy" som ble benyttet i undervisningen.

For nye jordmorstudenter kan det være utfordrende å forstå betydningen av vitenskapsteori og hvordan den kan relateres til utøvelsen av jordmorfaget. 

Ingrid Jepsen og Lene Toxvig ved Professionshøjskolen UCN i Aalborg har derfor utviklet en ny undervisningsmetode innen vitenskapsteori som forsøker å redusere gapet mellom teori og praksis. Denne uken var de i Stavanger for å holde workshop i vitenskapsteori for jordmorstudenter ved UiS. 

Bringer teori og praksis sammen

Målet med workshopen er at man, ved å bringe teoretisk og praktisk kunnskap sammen, skal kunne gi studentene grunnlag for å kunne belyse og analysere jordmorpraksisen fra ulike ståsted.

– Opplegget skal gi studentene forståelse for hvordan vitenskapsteori utspiller seg i praksis. Det krever studentaktiv deltagelse hvor eksempler fra praksis og levd liv deles. Dette bringer vitenskapsteori inn i et nytt lys med dens relevans for jordmødres praksis, forklarte Jepsen og Toxvig.

­Studentene startet med å se en film som viste hele fødselsforløpet fra ankomst på sykehuset til den første stunden som ny familie. Med utgangspunkt i filmen skulle de så i grupper diskutere ulike problemstillinger fra naturvitenskapelige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiv sammen med en fagperson. Deretter ble sammensetningen av gruppene endret slik at en student fra hver vitenskap presenterte deres svar til studenter fra de to andre vitenskapene.

Utvidet syn på jordmorpraksis

Studentene syntes undervisningsmetoden var svært nyttig for å få forståelse av de grunnleggende forskjellene mellom de ulike vitenskapene, og hvordan disse kan benyttes for å utvide synet på praksis som jordmor.

– Det var interessant å dele og diskutere med de som hadde sett filmen fra et annet perspektiv. Undervisningen gav også innspill til flere aktuelle problemstillinger innenfor jordmorfaget, sa studentene i oppsummeringen av workshopen.  

Internasjonal metode

Ingrid Jepsen fikk inspirasjon til denne undervisningsmetoden under International Confederation of Midwives (ICM) sin konferanse i Glasgow for om lag 10 år siden. Sammen med kolleger på jordmorutdanningen i Aalborg, har hun utviklet og gjennomført opplegget for deres jordmorstudenter. Workshopen har også vært presentert og gjennomført på konferanse og for doktorgradsstudenter i Australia.

–  Og nå var det vår tur. Støtte fra Erasmus+ programmet og lærerutveksling har gjort dette mulig, sier Christina F. Risa, studieprogramleder for masterprogrammet i jordmorfag ved UiS.

Tekst og foto: Cathrine Sneberg

Kilde: Jepsen, Ingrid, Annegrethe Nielsen & Lene Toxvig, Teaching midwifery students - A model for transferring epistemology to midwifery practice, poster presentation.