MENY

Voksende studentengasjement får nytt hus

Studentenes hus på Ullandhaug er innflyttingsklart ved semesterstart 2011. Da får det voksende studentengasjementet på Universitetet i Stavanger et sted å være.

I 2009 kunne Universitetet i Stavanger skilte med 29 studentorganisasjoner.Tilfanget av nye organisasjoner har siden da skutt i været. I dag er tallet 57.

Hvert fakultet og mange fagmiljø har i dag egne linjeforeninger og ulike fagorganisasjoner, som for eksempel Samfunnsviternes studentforening, Pelle – Linjeforeningen for studenter på petroleum og Pedagogikkstudentene.

UiS er også rikt utrustet med organisasjoner som er felles for alle, som Studentorganisasjonen StOr, Studentidrettslaget ved UiS (Stil) og Studentmediene i Stavanger (SmiS). UiS kan likeledes skilte med flere solidaritetsorganisasjoner som Amnesty UiS, UiS-AID og lokallag av SAiH.

Har satset på engasjement
– Den økte studentaktiviteten skyldes at studentorganisasjonen StOr siden 2009 har satset kraftig på å få opp engasjementet blant studentene. Samtidig har studentene vist stor evne til å ta initiativ og til å organisere seg. Dette har resultert i et mer livlig studentmiljø ved UiS de siste to årene, forteller organisasjonskonsulent for StOr Silje Finnskog Jensen.

Hun legger til:

– Det er i dag knyttet større ære til det å være engasjert enn hva det var for noen år tilbake.

Finnskog Jensen tror studentengasjementet har blitt større også på grunn av listevalg i stedet for personvalg til Studentparlamentet. Hun trekker også fram at StOr gjennom etableringen av det månedlige Engasjert møte har laget et samleforum for alle studentorganisasjonene på UiS.

Leder for StOr Daniel Haug Nystad supplerer.

– Når noen engasjerer seg, smitter det over på andre. 

Han tror at rammene som StOr har etablert de senere årene, har hatt mye å si for den voksende aktiviteten. Haug Nystad påpeker også en annen viktig sammenheng:

– Engasjement og trivsel er viktig. Det viser seg at jo bedre studentene har det, jo bedre prestasjoner gjør de. At man engasjerer seg og får venner, påvirker karakterene på en positiv måte.

Nytt studenthus
Et nytt hus ved siden av Norsk hotellhøgskole og rett overfor Arne Rettedals hus, er i ferd med å reise seg denne våren. Allerede til høstens semesterstart skal Studentenes hus stå ferdig og være klar for innflytting. Det nye studenthuset vil foruten StOr huse i overkant av 20 organisasjoner.

– Vi ser fram til å flytte inn i lokalene. Her får vi samlet mange organisasjoner og det blir spennende å se hvordan huset vil utvikle seg i årene framover, sier Haug Nystad.

Studenthusets første etasje vil romme en kafé og et aktivitetsrom for studentene. Her vil det være mulighet for bokpresentasjoner og ulike foredrag.

– Huset vil skape en bedre dynamikk mellom organisasjonene. Nå vil det bli et enda tettere samarbeid på tvers både når det gjelder organisering av studentaktiviteter, studentpolitikk og Fadder-arrangement, sier Finnskog Jensen.

Begeistringsprisen
Studentpresten Stefan Emmerhoff ved UiS gleder seg også til å flytte inn i det nye Studentenes hus. Han har fulgt studentmiljøet ved UiS de fire årene han har vært prest ved UiS.

– Jeg har også inntrykk av et større studentengasjement de siste årene. Det virker som om det er mer stas å være med på Ugå- og Fadder-arrangement nå enn før, sier Emmerhoff som er initiativtaker til Begeistringsprisen som ble introdusert for første gang i 2010.

– Vi ønsket med denne prisen å bygge opp om entusiasmen og begeistringen, ikke bare for det faglige, men også for trivselen ved UiS, sier Emmerhoff.

Prisen er på 20 000 kroner og deles ut av Studentpresten, UiS, StOr og Studentsamskipnaden i Stavanger.

I år ble prisen delt mellom to prisvinnere. Den ene var Simon Førland som er tidligere leder i Indøks, styremedlem i Folken – Studentersamfunnet i Stavanger – og initiativtakeren til studentkonserten.

Den andre prisvinneren Bjørn Harald Lye, har vært engasjert i Røde Kors sitt Buddy-program og har i høst startet opp UiS sitt eget lokallag for SAIH.

Vaffelsuksess med faglig fyll
Akademisk vaffeltorsdag er også en nykommer i studentlivet i Stavanger. Det er et arrangement på Folken med bokpresentasjon og debatt om et tema. Bak arrangementet står Script!, som er et nytt studentdrevet tidsskrift ved UiS.

– Vi ville skape en arena for faglig diskusjon, forteller Marianne Bjørnestad om hvorfor hun og gjengen bak Script! tok initiativ til tidsskrift og vaffeltordag, som arrangeres i samarbeid med Studentsamskipnaden i Stavanger.

– Jeg håper at vi kan være med på å utvikle et større engasjement rettet inn mot faglige ting, hvor studentene ivrer for å bygge opp aktive faglige miljø, forteller Bjørnestad.