MENY

Vold mot minoritetsbarn – et skjult problem?

Er minoritetsbarn mer utsatt for fysisk mishandling enn mindreårige med etnisk norske foreldre? Hva kan i så fall gjøres? Det blir temaet for UiS Debatt i Folken onsdag 12. september klokken 19.00.

Innleder er Yalila Castro Guerrero ved Alternativ til vold, psykolog med særskilt kompetanse om etnisitet og familievold.

I panelet sitter tidligere flyktningarbeider Ali Mubarak, Monica Velde Monsen fra Krisesenteret og sosialforsker Ingunn Studsrød ved UiS. Konferansier blir Solveig Grødem Sandelson, kultur- og debattredaktør i Aftenbladet.

Hvem får hjelp?
Det er ikke veldig lenge siden fysisk avstraffelse av barn var en vanlig del av norsk oppdragelse. Episoder som i dag fører til politianmeldelse og inngripen fra barnevernet ble kategorisert som «husbråk», noe som nærmest hørte privatlivet til.

I dag ser det norske samfunnet alvorlig på slike hendelser, men gjelder det også innvandrerfamilier? Er barn fra andre kulturer mer utsatt for vold enn etnisk norske barn? Hva slags hjelp får ofrene hvis de sier i fra?

Disse og andre vanskelige spørsmål blir stilt når UiS og Stavanger Aftenblad inviterer til Folken klokken 19.00 onsdag 12. september. Arrangementet er åpent og gratis.

Etnisitet og vold
Innleder denne kvelden er Yalila Castro Guerrero. Hun er psykolog ved Alternativ til vold med særskilt ansvar for området etnisitet og familievold.

Hun har arbeidet med ulike grupper berørt av vold, men primært familier med minoritetsbakgrunn. Guerrero har også vært medforfatter til en bok om emnet.

Ali Mubarak har lang erfaring i fra arbeid med minoriteter, blant annet som flerkulturell rådgiver. Han har jobbet for FN i utlandet, blant annet med flyktninger i Iran. Han har også bakgrunn som en aktiv lokalpolitiker for Arbeiderpartiet.

Krisesenter
Monica Velde Monsen er leder av Krisesenteret i Stavanger. Hun er vernepleier, har master i samfunnssikkerhet og en aktiv samfunnsdeltaker. Hun deltar også i forskning på temaet i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Ingunn Studsrød er førsteamanuensis på Universitetet i Stavanger. Hun underviser i barnevern og veileder masterstudenter som skriver om vold i nære relasjoner. Hun har bakgrunn som barnevernspedagog, har et hovedfag i sosialt arbeid og doktorgrad i spesialpedagogikk.

EU-prosjekt
Både Studsrød og Velde Monsen deltar i EU-prosjektet «Public Engagement in Research and Research Engagement in Society» (PERARES).

Vold i nære relasjoner blant innvandrerkvinner er blant temaene i prosjektet, og det er laget en egen debattside for dette på nettet hvor hvem som helst kan delta. Debatten på Folken er også ledd i UiS' deltakelse i PERARES-prosjektet.