MENY

Wagner ny leder ved Lesesenteret

Førsteamanuensis Åse Kari H. Wagner er ansatt som ny leder ved Lesesenteret fra 1. august 2010 etter Ragnar Gees Solheim. Wagner kommer fra stillingen som nestleder ved senteret.

Åse Kari H. Wagner ble tilsatt i åremålsstillingen som senterleder på UiS-styremøtet den 25. mars. Hun begynte som stipendiat i 1994 ved daværende Institutt for nordisk språk, Høgskolen i Stavanger, og disputerte i år 2000. Hun fikk jobb ved Lesesenteret i 2001, og har fungert som nestleder siden høsten 2009.

Wagner har tatt imot stillingen.

Nåværende senterleder Ragnar G. Solheim går av med pensjon 1. august. Han vil allikevel fortsette i et engasjement ved Lesesenteret knyttet til arbeidet med PIRLS 2011.