MENY

«We’d like every mother to survive and every baby to survive»

Nesten tre millioner nyfødte dør årlig som følge av oksygenmangel under fødsel. Fødselslege Paschal Mdoe tok nylig doktorgrad ved UiS på overvåkning av fosterlyd under fødsler i Tanzania. Hør ham og hans kolleger fortelle om arbeidet for at flest mulig nyfødte babyer skal overleve.

Mdoes doktorgrad er del av et stort internasjonalt innovasjons- og forskningsprosjekt kalt Safer Births.

Prosjektet startet i 2012, da sykehusene Haydom Lutheran og Muhimbili National i Tanzania og Stavanger universitetssjukehus (SUS) gjorde felles sak med Laerdal Global Health. De hadde et sterkt ønske om å gjøre fødsler tryggere for barn og mødre i fattige land.

Les mer om Mdoes forskning og Safer Births, som i dag omfatter over 100 forskere, utviklere og ingeniører fra 12 institusjoner i et flerfaglig forskningsprosjekt som inkluderer blant annet 11 doktorgradsstipendiater og 13 masterstudenter. Flere av disse holder til i Tanzania. Forskningen foregår på fire sykehus i det østafrikanske landet, med til sammen 35 000 fødsler årlig.

Tekst: Benedicte Pentz
Video: Laerdal Global Health