MENY

Workshop om oljevirksomhet i Nordområdene

Center for Industrial Asset Management (CIAM) inviterer til workshop på Universitetet i Stavanger torsdag 11. februar. Det er fortsatt mulig å melde seg på.

Workshopen er laget i samarbeid med World Wildlife Fund og Statoil ASA. Deltakerne skal diskutere både muligheter og utfordringer ved oljeutvinning i Nordområdene.

Verden trenger stadig mer energi. Norges bidrag er synkende. Olje og gass vil være aktuelle bærere i flere tiår fremover, og Norge en betydningsfull leverandør forutsatt at vi gjør nye funn.

Strides om risiko
Vi vet at det er betydelige reserver i nordområdene, men vi strides om risikoen ved åpning av de kanskje mest lovende av disse.

Hvilke farer snakker vi om ? Hva vet vi om disse ? Har vi norsk eller internasjonalt tilgjengelig teknologi til å møte utfordringene? Har vi relevant erfaring til å mestre aktuelle utfordringer og sannsynliggjøre fravær av forurensing? Disse temaene vil bli belyst og diskutert under workshopen på Universitetet i Stavanger.

Plass til 30
Det er Center for Industrial Asset Management (Senter for Industriell teknologi og driftsledelse) ved Universitetet i Stavanger som står bak workshopen.

Arrangementet inngår i en serie månedlige seminarer som arrangeres ved UiS eller hos senterets partnere. 

Det er plass til 25 personer fra industrien og fem studenter. Deltakelse er gratis for CIAM-partnere, UiS-ansatte og studenter. For andre koster workshopen NOK 2500,-.

Påmelding til ciam@uis.no eller på telefon 51 83 21 69 / 909 11 102.

Se hele programmet her (Word, 22 kb)

Spørsmål kan rettes til CIAM ved Kristian Aareskjold.