MENY

Workshop om vannsvekkelse i kalksteinreservoarer

56 internasjonale forskere er med på workshopen ”Rock – Fluid Interactions” som arrangeres av UiS og IRIS torsdag 10. april og fredag 11. april på IRIS.

Workshopen inngår i det store forskningsprosjektet på Petromaks-programmet i Norges forskningsråd som UiS og IRIS har fått tildelt 6,6 millioner kroner til.

Prosjektet ”Water Weakening of Chalk” har også fått støtte fra COREC (Center for Oil Recovery – sponset av Ekofisk-lisensen) og har i tillegg mottatt 3,3 millioner kroner fra Vallhall-lisensen.

Førsteamanuensis Merete Vadla Madland, Institutt for petroleumsteknologi, UiS, og seniorforsker på IRIS, Aksel Hiorth, er prosjektledere.

I prosjektet inngår fire stipendiatstillinger og to post.doc.-stillinger.

Prosjektet har en internasjonal forgrening til Cornell University, USA, som også er representert på workshopen ved professor Larry Cathles.

Synliggjøre

- Hensikten med workshopen er å knytte kontakt med det internasjonale forskermiljøet på området vanninjiserinng og vannsvekkelse i karbonatfelt, sier Merete Vadla Madland. - Nå ønsker vi å synliggjøre prosjektet på bred internasjonal basis gjennom denne workshopen og få til et nærmere forskningssamarbeid. For oss er dette en anledning til å presentere prosjektet og aktivitetene i prosjektet, sier Merete Vadla Madland.

På workshopen er det deltakere fra universiteter i Danmark, Storbritannia og USA, i tillegg til de ledende oljeselskapene StatoilHydro, BP, ConocoPhillips, Total, og forskere fra UiS/IRIS og Universitetet i Bergen.

Interessant

- Dette er et interessant prosjekt, sier professor Larry Cathles, Cornell University. Prosjektet har et stort potensial. Det er viktig å forstå sammenhengen mellom fysiske og kjemiske effekter bak vannsvekkelse i kalk. Mitt bidrag ligger i erfaring med kjemisk og fysisk modellering uten at jeg er en ekspert på karbonatfelt. Men det er til gjengjeld Aksel Hiorth og Merete Vadla Madland med sin teoretiske tilnæring til området.

- Denne workshopen vil belyse problemene med kalkreservoarer og gi oss en bedre forståelse og bedre ideer om hva som ligger bak mekanismene i kalkfelt, sier principal geomechanics engineer Neal Nagel i ConocoPhillips. Forskningsprosjektet har stor betydning fordi det kan bidra til å øke oljeutvinningen i kalkfelt som Ekofisk.

UiS/IRIS-bidrag

Fra UiS/IRIS har følgende innlegg i løpet av torsdag og fredag:

Aksel Hiorth: A surface complexation model for chalk – and possible implications for rock mechanical strength.

Merete Vadla Madland: Chalk-fluid interaction.

Dekan Per Arne Bjørkum: From pores to basin scale oil and gas distribution.

Doktorgradsstipendiat Edvard Omdal: Pore pressure effects.

Post.doc. Tania Hildebrand-Habel: SEM image of dry and saturated porous rocks for modelling fluid distribution on pore scale.

 Les mer om prosjektet