MENY

Xueli Gao disputerer

Xueli Gao disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger mandag 7. desember kl. 12.15. Funn i hennes avhandling kan føre til bedre produksjonsytelse i kostnadskrevende industri.

Xueli Gao er tilknyttet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi ved UiS. Hennes doktorgradsarbeid er i to deler. I den første delen av avhandlingen introduseres en ny metode for å predikere reparasjonstid under arktiske driftsforhold.

Modellen er basert på proposjonell hazard modellen. Metoden er demonstrert brukt med et eksempel fra olje- og gassindustrien.

Kritiske komponenter
I andre del av avhandlingen blir Birnbaums modell for en analyse av påliteligheten til enkeltkomponenter overført til vedlikehold og kostnadskrevende områder.

Analyser av graden av vedlikeholdsvennlighet og kostnadspåvirkning vil kunne hjelpe ledere og ingeniører med å identifisere de kritiske delsystemene og komponentene som i design- og driftsfasene kan bidra til forbedret produksjonsytelse.

Innen fagområdet vil den utførte forskningen kunne bidra til bedre å forutsi og forbedre produksjonsytelse ved å kunne evaluere effektene av miljøet og å bruke mål for betydningen av å identifisere kritiske komponenter når det gjelder pålitelighet, vedlikeholdsvennlighet og kostnader.

Bedre målinger
I en større sammenheng vil forskningen føre til kvantitative metoder for industrien som kan gi bedre muligheter til å måle prosessytelser.

Xueli Gaos avhandling har tittelen Design for Production Performance, Reliability, Maintainability, and Arctic Conditions. Den norske tittelen er Design for produksjonsytelse, pålitelighet, vedlikeholdsvennlighet og arktiske forhold.

Prøveforelesning
Disputasen finner sted mandag 7. desember kl. 12.15 i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør.

Prøveforelesningen starter kl. 10.00 og har tittelen Operations and Maintenance Issues in Arctic Conditions.

Bedømmelseskomiteen har bestått av professor Uday Kumar, Luleå University of Technology, Sverige, professor Ajit K. Verma, Indian Institute of Technology, India og professor Jayantha P. Liyanage, Universitetet i Stavanger, (administrator).

Hovedveileder er professor Tore Markeset ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Universitetet i Stavanger. Leder av disputasen er instituttleder Ole Andreas Songe-Møller, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Universitetet i Stavanger.